- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Informationssikkerhed – ISO/IEC 27001

Som udgangspunkt dækker begrebet informationssikkerhed over alle it-bårne informationer. Men også ikke-it-bårne som bl.a. oversigter over organisationens og medarbejderes kompetencer, fysiske rammer og fysiske dokumenter. Aftaler og ansættelseskontrakter er fx omfattet af it-sikkerhed.

Informationssikkerhed er altså langt mere end it-sikkerhed, da det strækker sig helt ud til organisationens interessenter og kan have betydelige konsekvenser for organisationens drift, image og goodwill.

Hvad er værdien af et ledelsessystem for informationssikkerhed

Med en systematisk tilgang til styring af risici, kan organisationen investere i informationssikkerhed, hvor det giver størst muligt afkast – hvad enten det indebærer beskyttelse af organisationens fysiske rammer, it-tekniske kontroller eller en ændring af medarbejdernes adfærd.

Dette vil kunne bidrage til at optimere sikkerhedsforanstaltninger såvel som omkostninger forbundet med foranstaltningerne.

Bliv klar til ISO/IEC 27001

Brug 3 timer eller en dag på at lære om ISO/IEC 27001. Vi udbyder også diplomkursus.

ISO/IEC 27001 kursusoversigt

Implementering af ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002

Vi kan hjælpe med at kortlægge og prioritere jeres informationsaktiver. Det giver dig og din virksomhed den viden og indsigt, som er en forudsætning for at etablere og sikre en informationssikkerhed, der stemmer overens med jeres forretningsmål.

Forud for implementeringen gennemfører vi interviews med ledelsen i din virksomhed. Vi planlægger og afholder dernæst workshops med linjechefer og andre personer på det operationelle niveau. Når informationssikkerhedsstrategien er klarlagt, skal denne omsættes i politikker, der danner rammen om de daglige retningslinjer og procedurer.

Få udarbejdet en GAP-analyse

Få udarbejdet en GAP-analyse

Få udarbejdet en 360°-måling

360° måling af ledelsessystem