- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Sundhedsledelse

Den danske standard for sundhedsledelse, DS 10001, fastsætter krav til virksomheder, der ønsker at styrke og styre deres indsats mht. til sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilssygdomme.

Udgangspunktet for de fleste virksomheder, både private og offentlige, er, at medarbejderne er det vigtigste aktiv, og at stress, sygefravær og dårlig trivsel kan føre til store omkostninger for arbejdspladsen og samfundet.

Sundhedsledelse er en blandt flere ledelsesdiscipliner mht. at lede en virksomhed. Et sundhedsledelsessystem kan understøtte virksomheden i dens vedvarende bestræbelser på at bevare sundhed og helbred hos dem, som den beskæftiger eller på anden måde påvirker gennem produkter, varestrømme og eksterne miljøpåvirkning.

Standarden for sundhedsledelse er udarbejdet således, at den

  • kan anvendes i alle virksomheder (private såvel som offentlige) uanset størrelse, art og typen af produkter eller opgavevaretagelse
  • muliggør, at sundhedsledelsessystemer kan integreres med andre former for ledelsessystemer, som derved suppleres eller kompletteres med et sundhedsaktivt og -politisk element
  • kan ses som inspirationsdokument i forbindelse med identifikation af kritiske styringspunkter og fastsættelse af kritiske grænser ved planlægning og tilrettelæggelse af initiativer og processer vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse
  • fremmer ledelsesmæssig ansvarlighed - etisk, økonomisk, samfundsmæssigt og medmenneskeligt
  • kan benytte, uanset om formålet er at opnå en tredjepartscertificering af sundshedsledelsessystemet eller ej.

DS 10001 specificerer krav til et sundhedsledelsessystem, der primært sætter virksomheden i stand til at realisere en sundhedspolitik og til at nå deraf afledte mål.

Du kan læse mere om DS 10001 i vores webshop.