Cirkulær økonomi, bæredygtighed og farlige stoffer

Nogle af de mest aktuelle temaer i byggeriet omhandler cirkulær økonomi, bæredygtighed og hvordan vi tager vare på de knappe ressourcer og forholder os til klimaforandringerne.

S-417 udvalget er ansvarligt for flere af de grundlæggende standarder indenfor bæredygtighed.

Standarder til deklarering af afgivelsen af farlige stoffer fra byggevarer til indeklimaet, overflade- eller grundvand ligger også i dette standardiseringsudvalg.