Byggevarer med krav om CE-mærkning

Alle de byggevarer (fx cement, mursten, træspær, døre, vinduer etc.), som er omfattet af en gældende harmoniseret produktstandard, skal CE-mærkes. Det er producenten eller importøren/distributøren, som har ansvaret for dette.

Hvis en byggevare ikke – eller endnu ikke - er omfattet af en harmoniseret produktstandard, må man ikke foretage CE-mærkning.

Som supplement til disse harmoniserede byggevarestandarder findes der også en række terminologi og teststandarder, som ofte indgår som normative referencer i produktstandarderne.

Du kan på Byggevareinfo se oversigter over gældende og kommende harmoniserede produktstandarder med krav om CE-mærkning.