Det digitale byggeri

På dette felt arbejdes der med europæiske og internationale standarder for strukturering af alle de informationer og modeller, som fremover vil vinde udbredelse indenfor bygge- og anlægsarbejder.

Præsentationer fra BIM kickoff


Dette dækker områder som fx bygningsklassificering, IFC, IDM og dokumentation af datasæt til brug i informationsmodeller.