ATEX - Eksplosive atmosfærer

De europæiske direktiver for eksplosionsfarlige områder betyder, at der er brug for at uddanne medarbejdere. Deltag i standardiseringsudvalg, interessentforum og diplomuddannelse hos Dansk Standard.

ATEX er områder, hvor letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv forekommer i en blanding med ilt, som kan antændes, og skabe en eksplosion. Udover de traditionelle gasser og væsker findes der også eksplosive områder i industrier som korn- og foderstof, tekstilindustrien, sprøjte- og pulvermaling samt industribagerier. Det er der taget forholdsregler imod.

Målet er at reducere områder med ATEX og dermed begrænse og forebygge risikoen for eksplosioner. Det kræver et indgående kendskab til samtlige virksomhedens installationer, samt at man uddanner de medarbejdere, som færdes i de eksplosionsfarlige områder, så de ikke er til fare for sig selv og andre.

Europæiske ATEX Direktiver

Der er 2 europæiske direktiver, som regulerer forholdene i Danmark og resten af Europa:

Direktiv 1999/92/EF: Hvordan man klassificerer områder som eksplosive

Ved at klassificere områder som eksplosive, kan man sikre dem mod eksplosioner, så personskade kan undgås. Det er Beredskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet, som er myndighed for denne lovgivning i Danmark.

Arbejdet i forhold til dette direktiv indeholder typisk beredskabsplaner, dokumentation af område og udstyr, arbejdsinstrukser og uddannelse, instruktioner i rengøring, instruktioner i eftersyn, reparation og vedligehold, samt beskrivelse af processer og aktiviteter.

Direktiv 94/9/EF: Hvilket materiel og sikringssystemer kan anvendes i klassificerede områder

Under dette direktiv findes en stribe af fælles europæiske standarder, som beskriver hvilke krav materiellet skal leve op til. Der er tale om både mekanisk og elektrisk materiel. Standarderne er godkendt af Kommissionen, som harmoniserer standarder gældende i hele EU, og lister dem i OJEC (Official Journal of the European Communities).

Derudover findes der en række standarder som anvendes ved installation, inspektion før ibrugtagning, eftersyn, vedligehold og reparation. Disse standarder giver instruktion om krav til både materiellet og dets installation, men også til uddannelse af medarbejderne.

ATEX Standardiseringsudvalg

Standardiseringsudvalget S-531 ’Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX direktiverne’ er åbent for alle interessenter. Her diskuterer firmaer, testhuse og myndigheder de europæiske og internationale standarder i relation til ATEX.

Bliv medlem

ATEX Forum 

Dansk Standard afholder et ATEX Forum, som mødes 2 gange om året, skiftevis i Jylland og på Sjælland. ATEX Forum er tiltænkt deltagere, der arbejder i og med ATEX, hvor du kan udveksle erfaringer, samt på en uformel måde få inspiration til at løse de daglige udfordringer. 

Deltag i ATEX forum

ATEX Diplomuddannelse 

Dansk Standard har siden 2007 udbudt en ATEX Diplomuddannelse, som giver dig en omfattende viden om de grundlæggende principper indenfor eksplosive atmosfærer. Mere end 180 kursister fra det danske erhvervsliv har på nuværende tidspunkt deltaget i og bestået den afsluttende prøve.

Direktiv 2014/34/EC

Gældende nationale standarder og tekniske specifikationer, der betragtes som vigtige eller nyttige dokumenter i forbindelse med korrekt anvendelse af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fastsat i bilag II til Direktiv 2014/34/EU (ATEX Direktivet).

Læs mere