ATEX-forum

I Dansk Standards ATEX-Forum er det tanken, at alle aspekter omkring ATEX-direktivet, inkl. installation, drift og vedligehold samt beskyttelsesprincipper for både elektriske og mekaniske produkter skal debatteres – kort sagt: Alt.

Hvem er ATEX Forum for?

ATEX Forum er for dig, der beskæftiger sig med eksplosive gasser og/eller støv, og for hvem direktiverne 94/9, som i 2014 er revideret som nyt direktiv 2014/34/EU, og 1999/92 er velkendte begreber. Du får del i en masse erfaringer, ligesom det er vigtigt, at du har lyst til at dele dine med andre ligesindede, da udveksling af viden og netværkstankegangen er vigtig for opretholdelsen af ATEX Forum. Derfor er vi også hele tiden på udkig efter nyt blod – og nye perspektiver, der kan udfordre, bekræfte eller bringe os videre i arbejdet.

Hvad er ATEX Forum?

Deltagerne i ATEX Forum mødes to gange årligt. Formålet med møderne er at belyse direktiverne og installation, drift og vedligehold. Derudover debatterer vi beskyttelsesprincipper for både elektriske og mekaniske produkter, ligesom vi behandler problemstillingerne ved den udvidede arbejds- pladsvurdering.

Hvad sker der i ATEX Forum?

ATEX Forum har cirka 325 medlemmer og har siden starten i år 2006 gennemført to arrangementer om året. Ved hvert arrangement er der en talerrække med indlæg fra deltagerne. Der kan lejlighedsvis inviteres eksterne foredragsholdere, men tanken er, at det er deltagerne, der sætter dagsordenen og skiftes til at sætte kød på dagen.

Sammensætning af programmet planlægges i samarbejde med standardiseringsudvalget S-531 “Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX direktiverne”. Dansk Standard står for alt det praktiske vedrørende udsendelse af invitation, planlægning af arrangementet osv. Arrangementerne holdes skiftevis øst og vest for Storebælt. Der opkræves et deltagergebyr for hvert arrangement.

Materiale fra fra ATEX-forum

Hvordan tilmelder jeg mig ATEX Forum?

Hvis du har lyst til at deltage i ATEX Forum, sender du en e-mail til standardiseringskonsulent Torben Dalsgaard på tod@ds.dk. Skriv dit navn, adresse, firma og den e-mail-adresse, vi kan kontakte dig på.

Når der afholdes arrangementer modtager du så en invitation til disse pr. mail, og du kan så tilmelde dig via vores hjemmeside.

Du må meget gerne oplyse, hvis du allerede har ideer til et emne, du ønsker at holde indlæg om eller gerne vil have belyst.