Ældresagen arbejder for en europæisk standard for kvalitet i ældreplejen

Ældresagen er gået ind i arbejdet med at udvikle en standard, der skal sikre god og forsvarlig pleje for ældre i Danmark og Europa. Foreningen vil bruge den kommende standard til at hæve niveauet for pleje og omsorg for ældre.

Ældresagen er aktivt gået ind i det danske arbejde med udvikle en europæisk standard, der skal sætte fokus på kvalitet og bedre brug af ressourcer i ældreplejen. Det er Dansk Standard, der fra dansk side driver standardiseringsarbejdet, og her vækker det glæde, at en så markant profil som Ældresagen støtter op om den kommende standard:

Ældresagen er et vigtigt talerør for de ældre og er en af de største foreninger i Danmark. Ældresagen repræsenterer vores målgruppe, de ældre, og det er selvfølgeligt meget vigtigt, at målgruppen bliver hørt, når man laver en standard, der berører dem

Sofia Vork Stokholm
Standardiserings konsulent på ældreområdet
Dansk Standard

Et højt kvalitetsniveau er målet

Formålet med standarden for kvalitet i ældrepleje er at skabe et fælles referencepunkt for, hvad god kvalitet i ældrepleje er, og samtidig opnå færre omkostninger for kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. Blandt andet har man i Sverige oplevet gode resultater med en standard for service i ældreplejen. For Ældresagen er det vigtigt at få indflydelse på den kommende standard, så niveauet på det brogede marked af leverandører bliver ensartet og højt, både i Danmark og Europa:

Der kommer flere og flere internationale leverandører af pleje på det danske marked. Derfor ønsker vi i Ældresagen at være med til at præge standarden, så en kommende standard højner niveauet af pleje i stedet for at underminere den. Der skal laves en standard, som man kan henvise til, og som kan fungere som en løftestang for en forbedret pleje

Olav Felbo
chefkonsulent
Ældresagen

Vil påvirke i opadgående retning

Ifølge Olav Felbo ligger Danmark på et relativt højt serviceniveau på ældreområdet sammenlignet med en række andre europæiske lande. Derfor er det også Ældresagens mål at være med til at påvirke standarden i opadgående retning, så standarden vil lægge op til et godt og forsvarligt niveau for pleje og omsorg både i Danmark og andre europæiske lande:

”Der er brug for et referencepunkt, som borgerne kan være trygge ved. Det er vigtigt, at standarden kan være med til at sikre, at leverandørerne leverer en god og faglig pleje,” forklarer Olav Felbo og understreger, at Ældresagen desuden glæder sig til at have en frugtbar udveksling af synspunkter med andre inden for samme branche:

”Det er nyttigt, at der findes fora, hvor man løbende kan have en dialog. Vi betragter derfor også samarbejdet som en vidensmæssig oprustning. Ældresagen mener, at det er en gensidig inspiration mellem aktører. Vi ser arbejdet med standarden, som noget der kan berige og inspirere Ældresagens arbejde fremover,” siger Olav Felbo.

Fakta om standarden for kvalitet i ældreplejen

  • Formålet med standarden er at skabe en fælles europæisk referenceramme for kvalitet, en ensartet metode til at sammenligne pleje på tværs af både kommunegrænser og landegrænser
  • Standarden er både tænkt som et redskab i hverdagen og til løbende kvalitetstjek og videre udvikling af ældrepleje
  • For mere information om arbejdet i udvalget kontakt standardiseringskonsulent Sofia Vork Stokholm på e-mail svs@ds.dk eller telefon 39966222