INSTA 800 skal gøres mere præcis

31 august 2016

Revisionsarbejdet med rengøringsstandarden, INSTA 800, er i gang. Dansk Standards udvalg, S-392, varetager revisionen. Vi har spurgt et par af udvalgsmedlemmerne om, hvad de synes, der er vigtigt i revisionsarbejdet. Et af de gennemgående temaer er at gøre standarden mere brugervenlig og præcis.

Formand for udvalget, Britta Hansen fra Danish Consulting Service, er glad for, at standarden er blevet så udbredt. Derfor synes hun, at det er vigtigt, at den er så skarpt formuleret som muligt:

”Ideen er ikke at ændre væsentligt i standarden, men at præcisere nogle enkelte områder, hvor standarden kan være lidt uklar, ” siger hun.

Det er udvalgsmedlem Annette Blok-Olesen, Kvalitetskonsulent i rengørings- og serviceafdelingen på Aalborg Universitetshospital, enig i:

”Eventuelle tidligere tvivlsspørgsmål skal nu lægges ned, så der banes vej for en fælles forståelse af standarden. I dette arbejde kan jeg se en stor styrke i det netværk, der naturligt opstår, og som er med til at danne en slags bånd imellem os med forskellig baggrund og forskellige måder at se fænomenet rengøring på.”

Både leverandør og kunde skal føle sig imødekommet

Britta Hansen har mere end 15 års erfaring med INSTA 800, som hun har brugt både som ansvarlig for rengøringsleverancer og som rådgiver. Hun synes, det er væsentligt, at standarden tilgodeser begge parter – både indkøber og leverandør af rengøringsydelser.

Det er vigtigt, at man ser helheden og arbejder for konsensusløsninger i revisionen. For standarden kan kun vedblive at være en succes, hvis den tilgodeser både leverandører og kunder

Britta Hansen
Danish Consulting Service

Udvalgsmedlem Helge Elsgaard fra ISS Facility Services bakker Britta Hansen op: Han mener, at standarden skal være brugertilpasset, så både leverandør og kunde kan se fornuften i at anvende den.

Støv har ingen udløbsdato

Britta Hansen vil i revisionsprocessen stå fast på, at der ikke ændres på reglerne for, hvornår der bliver afholdt kontrol.

”Det vigtigste er, at vi fastholder reglerne omkring, hvornår vi gennemfører kontrol, så det ikke overlades til tilfældigheder, om skidt er nyt eller gammelt – der er jo ikke datostempel på støv. Hvis vi skal sikre faglig stolthed blandt de medarbejdere, som skal gøre rent efter standarden, er det også essentielt, at det er medarbejderens indsats, vi bedømmer, og ikke en subjektiv vurdering af, hvornår en kaffeplet er opstået. Hvis der skal være respekt om rengøring som faglig disciplin, er vi også nødsaget til at udvise fornøden respekt for den, som udfører rengøringen. Standarden er et værktøj til objektivt og retfærdigt at vurdere en arbejdsindsats i forhold til et aftalt kvalitetsmål,” uddyber Britta Hansen.

For Annette Blok-Olesen er tydelige regler et vigtigt parameter for at fremme rengøring som fag. Det håber hun at kunne hjælpe med til gennem sit udvalgsarbejde.

Er du interesseret i at deltage i revisionsarbejdet for INSTA 800 og få indflydelse på, hvordan den kommer til at se ud i fremtiden, kan du læse mere på udvalgssiden Rengøringskvalitet (S-841).