Revision af standarder for kanylespande og injektionssystemer

31 august 2016

Revisionen af standarder for både nålebaserede injektionssystemer og kanylespande er påbegyndt - læs mere om arbejdet nedenfor

Revisionen af DS/EN ISO 11608-1 og -2 for krav og prøvningsmetoder til nålebaserede injektionssystemer til medicinsk brug blev igangsat i juni ved et møde i Washington.

Producenter af nåle, ampuller og nålebaserede injektorer skal angive, hvilke specifikke systemkomponenter udstyret er kompatibelt med. Det giver brugeren et overblik over, hvilke specifikke nåle og ampuller injektionsudstyret er testet med, så man ved, at netop denne kombination er sikker at anvende, og man får den korrekte dosis.

ISO 11608-serien består af 7 dele, som omhandler generelle krav og prøvningsmetoder til nålebaserede injektionssystemer, nåle, ampuller, injektionsudstyr med elektroniske komponenter, automatiske funktioner, bolus indsprøjtningsdyser og tilgængelighed for personer med synshandicap. 

Revision af standard for kanylespande – hvorfor? For at forebygge stikskader

Revisionen af DS/ISO 23907:2012 blev igangsat ved et første møde i maj 2016 med Frankrig og Canada i spidsen for revisionsarbejdet.

Formålet med standarden er at forebygge stikskader ved at fastsætte krav og prøvningsmetoder for kanylespande således at nåle, kanyler og skarpe genstande ved håndtering af kanylespande ikke trænger igennem spandens vægge og åbninger.

Producenter, fagligt personale fra hospitaler, myndigheder og andre interessenter inviteres til arbejdet, hvor man kan være med til at fastsætte fremtidens krav til kanylespande. Hvis du vil deltage i arbejdet, kan du kontakte standardiseringskonsulent Bibi Nellemose på mail bn@ds.dk eller telefon 39 96 61 61.

Kommende udgivelser:

I følgende nye standarder stilles nye og opdaterede krav til kanyler og tilgængelighed til nålebaserede injektionssystemer for personer med synshandicap. Standarderne stiller krav, som producenter og leverandører fremadrettet skal rette sig efter, og som dermed vil sikre en øget patient- og brugersikkerhed.

  • DS/ISO 7864 Sterile injektionskanyler til engangsbrug - Krav og prøvningsmetoder
  • DS/ISO 6009 Injektionskanyler til engangsbrug – Farvekode til identifikation
  • DS/ISO 9626 Kanylerør af rustfrit stål til fremstilling af medicinsk udstyr
  • DS/ISO 11608-7 Nålebaserede injektionssystemer til medicinsk brug – Krav og prøvningsmetoder – Del 7: Tilgængelighed for personer med synshandicap.

Overvåg i webshoppen