Standarder for tatoveringer er på vej

En ny standard for tatoveringer skal give større sikkerhed og reducere antallet af skader.

Hvert år bliver ca. 35 personer opereret på Tatoveringsklinikken ved Bispebjerg Hospital som følge af skader ved tatovering. For at minimere antallet af skader i forbindelse med tatovering, ser en ny europæisk standard for tatovering og permanent makeup snart dagens lys.

Formålet med standarden er at øge sikkerheden for personer, der lader sig tatovere, og at undgå skader på hud, allergiske reaktioner eller infektioner

Josefin Hörnqvist
Standardiseringskonsulent på tatoveringsområdet
Dansk Standard

Specificering af krav og procedurer ved tatovering

Den nye standard for tatoveringer vil specificere krav til udførelse af hygiejnisk tatovering.

-Det er specielt vigtigt, at vi får specificeret kravene til jobbeskrivelse, uddannelse, personlig hygiejne, vaccination, førstehjælp og instruktioner til rengøring og desinfektion af udstyr, da der i dag ikke findes nogle retningslinjer, siger Josefin Hörnqvist.

Ligeledes vil procedurer for renholdelse og desinfektion af hænder og hud, sterilisering samt forberedelse og udførelse af tatoveringsprocessen være omfattet. Krav til lokalernes indretning og faciliteter vil også blive inkluderet. 

Mange faggrupper bag standarden

Standarden udvikles i samarbejde mellem tatovører, relevant sundhedspersonale, jurister, forbrugerorganisationer mv. Den mangfoldige sammensætning skal øge forbrugerens sikkerhed og ikke mindst sikre, at standarden er brugbar i praksis for tatovørerne.

Læs også artiklen med Jørgen Vedelskov Serup, professor og overlæge ved Hudafdelingen på Bispebjerg Hospital og medlem af standardiserings udvalget S-815 for Tatovering som fortæller om udvalgsarbejdet.

Hvis du vil høre mere om standardiseringsarbejdet, er du velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent i Dansk Standard, Josefin Hörnqvist, på e-mail jhq@ds.dk eller tlf. 39966204