Interview med et udvalgsmedlem: Vi vil sikre et højt kvalitetsniveau hos tatovørerne

Jørgen Vedelskov Serup er professor og overlæge ved Hudafdelingen på Bispebjerg Hospital og medlem af standardiserings udvalget S-815 for Tatovering.

Jeg er professor og overlæge ved hudafdelingen på Bispebjerg Hospital. Her er jeg tilknyttet en højtspecialiseret tatoveringsklinik, som blev etableret ved hudafdelingen i 2008. Det er den eneste klinik af sin art i landet. Vi har på klinikken indsamlet klinisk viden om komplikationer vedrørende tatoveringer, ligesom klinikken producerer forskning og deltager i lovgivning på nationalt og europæisk niveau. Jeg er udvalgsmedlem i S-815 Tatovering.

Hvor langt er I med arbejdet med en standard på området?

Vi er i fuld gang med at lave en europæisk standard for hygiejneforhold inden for tatoveringsområdet – og vi er en tredjedel henne i forløbet nu. Som det er nu, findes der ikke nogen anbefalinger på området for tatoveringer, og infektioner i forbindelse med tatoveringer er et aktuelt og fremtidigt medicinsk problem.

Hvorfor er det vigtigt at lave standarder på området?

Det er vigtigt, fordi tatoveringsbranchen er en meget broget branche, hvor der ikke er nogen kendt og indarbejdet kvalitetskultur inden for området. Vores vision er, at de danske myndigheder skal bruge standarden i forbindelse med kvalitetskontrol hos tatovørerne og dermed sikre et højt og ensartet kvalitetsniveau. Standarden skal være en hjælp til myndighederne, så de på nationalt plan kan bruge kravene i deres regulering samt registrere og lave inspektion af tatoveringsstederne. Det er godt med en standard, der laves i fællesskab og bruges nationalt.

Hvad er det, der er spændende ved at arbejde i dette udvalg?

Det er spændende at møde de forskellige involverede parter og tage del i dialogen mellem klinikere, tatovører og det politiske og bureaukratiske system. Det handler om forskellige tankegange og mål, som skal forenes med de kompromisser, det indebærer. Standarden skal have en enkelthed, så de der skal udøve tatovørarbejdet kan og vil udøve det på den pågældende måde. Det er spændende at være med til at kulturændre og motivere tatoveringsstederne. Arbejdet med standarden tilfører et niveauspring i den rigtige retning, hvor slutmålet er færre infektioner.