Tilgængelighedsstandarden er fortsat frivillig – hvorfor?

Mens andre EU-lande har gjort tilgængelighedsstandarden EN 301 549 til et lovkrav, er den stadig kun vejledende i Danmark, og det betyder, at mange springer den over. Hvad holder os tilbage?, spørger teknologi- og sikkerhedsdirektør hos Microsoft Danmark Ole Kjeldsen.

Flere danskere lever i dag med en funktionsnedsættelse, der gør det svært for dem at uddanne sig og blive en del af arbejdsmarkedet. Ifølge Ole Kjeldsen, Microsoft Danmark, er der behov for teknologi til at hjælpe denne befolkningsgruppe, og her spiller standarden for tilgængelighed, EN 301 549, en vigtig rolle:

-Statens Bibliotek for mennesker med læsehandicap har lavet en undersøgelse, der viser, at hvis man har en specifik diagnose kan man ved hjælp af teknologi øge beskæftigelsesgraden væsentligt og derved spare milliarder. Standarden stiller krav til de offentlige myndigheder om tilgængelighed i deres IT-udbud - til gavn for de enkelte personer og for samfundet, siger Ole Kjeldsen.

Krav om tilgængelighedsstandarden vil skabe vækst

Tilgængelighedsstandarden EN 301 549, som Ole Kjeldsen henviser til, er den første europæiske standard for tilgængelig informations- og kommunikationsteknologi. Den forklarer, hvordan man i udbud tager højde for krav om tilgængelighed, så alle mennesker har mulighed for at uddanne sig og komme i jobs. Det er beregnet specielt til brug for offentlige myndigheder og andre offentlige organer under indkøb, for at sikre, at hjemmesider, software, digitale enheder er mere tilgængelige - så de kan anvendes af personer med en bred vifte af evner.

Det offentlige Danmark har en stor interesse i at hjælpe dansk erhvervsliv og give det nogle konkurrencefordele. Derfor mener jeg også, at de bør stille krav om, at standarden bruges. Det vil give Danmark mulighed for at stille sig positivt. Standarden er grundlag for øget vækst i det private erhvervsliv og i de offentlige institutioner

Ole Kjeldsen
Teknologi- og sikkerhedsdirektør
Microsoft Danmark

Specielt nu, hvor offentlig og privat digitalisering kraftigt forøges, er standardisering omkring fx. EN 301 549 afgørende at indarbejde, så tidligt som muligt. Jo nemmere det er for både borgere og organisationer at implementere og forstå, hvordan man indarbejder krav til tilgængelighed i fx udbud, desto mere tilgængelig og inkluderende bliver vores samfund og de digitale løsninger, som alle borgere potentielt kan nyde godt af, siger Ole Kjeldsen.

Nu oversættes standarden for tilgængelighed og anvendelighed af det byggede miljø. Oversættelsen forventes udgivet i første kvartal af 2017. Læs mere her