Vil du have indflydelse på international standard for tryksårsforebyggende produkter?

En ny international standard for tryksårsforebyggende produkter skal øge patienternes sikkerhed og øge gennemskueligheden og sammenligneligheden i markedet. Der er dermed god mulighed for danske sundhedsfaglige for at få indflydelse på området.

Der er snart godt nyt for de mange patienter, der hvert år indlægges på de danske sygehuse. En ny international standard for generelle krav til tryksårsforebyggende produkter skal nemlig øge patienternes sikkerhed og gøre produkterne mere sammenlignelige. Standarden omhandler generelle krav som bl.a. brandbarhed, biokompatibilitet, elsikkerhed, mærkning af udstyr, risiko for fastklemning og vil blandt andet have fokus på madrasser, lejringspuder, vendelagener mv.

Manglende standarder har gjort markedet uigennemskueligt

Ifølge en rapport, som Patientombuddet har udfærdiget i 2013 har danske sygehuse årligt 1,2 millioner indlæggelser. Derudover har danske undersøgelser vist, at 13-43 procent indlagte lider af tryksår i kategori 1-4. Der er behov for et større udvalg af tryksårsforebyggende produkter til at give sundhedsfagligt personale bedre mulighed for at finde det rette leje til patienten. Men på grund af manglende standarder har området været uigennemskueligt og usammenligneligt. Det vil den nye standard råde bod på.

Dansk sekretariat sikrer indflydelse

Danmark har sekretariatet for arbejdet med standarden, og det giver god mulighed for at få indflydelse i standardiseringsudvalget.

Dansk Standard ønsker at involvere flere sundhedsfaglige i arbejdet, der kan informere om, hvordan produkterne bruges i praksis på sygehuse og i borgernes hjem. Erfaringen er vigtig for at sikre, at standarden tilpasses realiteterne og sikre, at udgangspunktet for standarden bliver patienternes sikkerhed.

Interesseret?

Er du sundhedsfaglig med erfaring inden for området, er du velkommen til at deltage i udviklingen af den kommende standard for tryksårsforebyggende produkter. Kontakt standardiseringskonsulent Josefin Hörnqvist på e-mail jhq@ds.dk eller telefon 39966204.