- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Europæiske og internationale standardiseringsaktiviteter

Herunder finder du en samlet oversigt over de relevante standardiseringsaktiviteter på nationalt, europæisk og internationalt niveau.

Helt overordnet findes der to guides, der giver retningslinjer for, hvordan man udarbejder standarder på området:

CEN/CENELEC Guide 6: 2002 Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and persons with disabilities (er under revision af ISO/IEC, der har udgivet den identiske Guide 71 af samme navn).

ISO/IEC Guide 71: 2001 Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and persons with disabilities (er under revision).

Vi har valgt at dele oversigten over standardiseringsaktiviteter op i følgende kategorier med hver sit link til relevante standarder:

Herudover bliver der også på både europæisk og internationalt niveau udarbejdet standarder for produkter, der både fremmer tilgængelighed, såsom kørestole, gangstativer, stokke og er med til at forbedre velfærden for sygeplejefagligt personale og borgere med funktionsnedsættelse, som eksempelvis, stomi- og inkontinens produkter, personløftere samt hospitals- og plejesenge. Du kan få yderligere information ved at kontakte Dansk Standards kundecenter.

Byggeri og udearealer

Nationalt niveau

Dansk Standard udgav i 2001 standarden DS 3028:2001 Tilgængelighed for alle, der opstiller krav inden for en række bygningskategorier med henblik på at opnå en forsvarlig tilgængelighed.

Dansk Standard udgav i 1995 publikationen DS-Håndbog 105 Udearealer for alle. Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden. Publikationen blev i 1999 fulgt op med DS-Håndbog 105.2 Rekreative arealer for alle. Eksempelsamling.

Internationalt niveau

I ISO-regi har der i næsten 10 år været arbejdet på en international standard for Accessibility and usability of the built environment (ISO/TC 59/SC 16).

Formålet med standarden er at definere ”Requirements and guidelines for the design, construction and management of accessibility and usability in new and existing built environments to make them obstacle free and allow independent and safe use”. Der er dansk deltagelse i arbejdet, og standarden; DS/ISO 21542:2011 Building construction - Accessibility and usability of the built environment  er lige udkommet.

Europæisk niveau

På europæisk niveau besluttede de europæiske standardiseringsorganisationer CEN, CENELEC og ETSI i 2008 på baggrund af et mandat fra EU-Kommissionen at nedsætte en arbejdsgruppe (BT/WG 207). Arbejdsgruppen fik til opgave at gennemføre:

 • ”Inventory and analysis of European and international accessibility design and product standards, buildings codes, technical regulations and guidance documents in the built environment”,
 • ”Analysis of the existing conformity assessment schemes of the buildings and products meeting accessibility requirements for the built environment”.

Resultatet skal danne grundlag for beslutning om evt. at igangsætte nye standardiseringsinitiativer.

Relevante standarder- byggeri og udearealer

 • DS 3028:2001 Tilgængelighed for alle.
 • DS-Håndbog 105:1995 Udearealer for alle. Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden (under revision).
 • DS-Håndbog 105.2:1999 Rekreative arealer for alle. Eksempelsamling (under revision).
 • DS/ISO 21542:2011 Building construction - Accessibility and usability of the built environment

Transport

Internationalt niveau

På transportområdet arbejdes der i ISO-regi (den internationale standardiseringsorganisation) med tilgængelighed i arbejdsgruppen ISO/TC 22/WG 4 Road vehicles committee for accessibility of vehicles to the persons with reduced mobility.

Arbejdsgruppen har foreløbig udsendt 2 dokumentudkast:

 • ISO/CD 13401-1 Road vehicles - Transport of persons with reduced mobility - Part 1: Definition and vehicle classification;
 • ISO/CD 13401-2 Road vehicles - Transport of persons with reduced mobility - Part 2: Requirements for type A vehicles.

Europæisk niveau

På europæisk niveau har CEN-komiteen TC 256 Railway Applications nedsat arbejdsgruppen WG 44 - People with Reduced Mobility, der skal udarbejde standarder i relation til personer med reduceret mobilitet.

Herudover udsendte de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC i 2004 dokumentet CWA 45546-1:2004 Guidelines to standardisers of Collective   Transport Systems - Needs of older people and persons with disabilities – Part 1: Basic guidelines, på baggrund af Workshop on Accessibility in Collective Transport Systems.

Relevante standarder – transport

 • CEN/CENELEC CWA 45546-1:2004 Guidelines to standardisers of Collective Transport Systems - Needs of older people and persons with disabilities – Part 1: Basic guidelines
 • ISO/CD 13401-1 Road vehicles - Transport of persons with reduced mobility - Part 1: Definition and vehicle classification.
 • ISO/CD 13401-2 Road vehicles - Transport of persons with reduced mobility - Part 2: Requirements for type A vehicles.

Elektroteknik, emballage og forbrugsprodukter

Internationalt niveau

Inden for det elektrotekniske område arbejdes der i IEC med tilgængelighed i komiteen TC 59 Performance of household and similar electrical appliances, der har nedsat arbejdsgruppen WG 11 – Accessibility and Usability.

Denne arbejdsgruppe arbejder med at ”Develop guidelines for the application of the ISO/IEC Guide 71 and ISO TR22411 to household and similar electrical appliances to address the needs of older persons and persons with disabilities. The guidelines should give methods to measure and to judge the accessibility of products. When ISO-activities are further advanced the group will also consider usability. Overlap with safety requirements shall be avoided.” Der er ingen danske medlemmer af denne arbejdsgruppe.

På emballageområdet arbejdes der i ISO-regi med tilgængelighed i arbejdsgruppen WG 9 Accessible design for packaging under komiteen TC 122 Packaging.

Foreløbig er udgivet standarden ISO 11156 Packaging - Accessible design – General requirement.

Europæisk niveau

Der er ikke europæiske aktiviteter inden for ”performance”. Det er der derimod på sikkerhedsområdet, hvor der under CLC/TC 61 Safety of household and similar electrical appliances efter dansk forslag er nedsat en arbejdsgruppe, WG 4 Use of appliances by vulnerable people, including children. Danmark deltager i dette arbejde, hvor standarderne for samtlige husholdningsapparater skal gennemgås og kategoriseres i forhold til

 1. Dem der ikke anvendes af denne persongruppe;
 2. Dem der anvendes og som er tilstrækkelig sikre for denne gruppe at anvende;
 3. Dem der anvendes, men som kræver ekstra tiltag, for at denne gruppe kan anvende dem uden risiko.

Under IEC har komiteen TC 100 - Audio, video and multimedia systems and equipment udgivet standarden IEC 62678 Audio, video and multimedia systems and equipment activities and considerations related to accessibility and usability.

I 2006 udgav CENELEC Guide 28 Accessibility in Interfaces in Low Voltage Electrical Installations. A guide for standard writers.

Relevante standarder- Elektroteknik, emballage og forbrugsprodukter

 • ISO 11156 Packaging - Accessible design – General requirement.
 • CENELEC Guide 28:2006 Accessibility in Interfaces in Low Voltage Electrical Installations. A guide for standard writers.
 • IEC 62678 Audio, video and multimedia systems and equipment activities and considerations related to accessibility and usability.

IT

Internationalt niveau

Den internationale fælleskomite mellem ISO og IEC - kaldet JTC1 – har i underkomiteen SC28 udarbejdet den tekniske rapport ISO/IEC TR 10779 Information technology - Office equipment accessibility guidelines for elderly persons and persons with disabilities, der blev udgivet i 2008.

Under JTC1 er der i 2009 desuden udgivet den tekniske rapport ISO/IEC TR 29138-3 Information technology — Accessibility considerations for people with disabilities — Part 3: Guidance on user needs mapping.

Af andre relevante underkomiteer under JTC1 kan nævnes SC35 User interfaces og SC36 Information technology for learning, education and training, samt SWG-A Accessibility. Begge har dansk deltagelse.

Europæisk niveau

Inden for IT har CEN nedsat arbejdsgruppen BT WG185 eAccessibility. Arbejdsgruppen har dansk deltagelse.

Eksempler på standarder

 • ISO/IEC TR 10779:2008 Information technology - Office equipment accessibility guidelines for elderly persons and persons with disabilities.
 • ISO/IEC TR 29138-3:2009 Information technology — Accessibility considerations for people with disabilities — Part 3: Guidance on user needs mapping.

Der er udarbejdet mange standarder på det område. Hvis du er særligt interesseret, kan du følge dette link til en omfattende oversigt.

Ergonomi

Internationalt niveau

Under den internationale standardiseringsorganisation ISO har komiteen TC 159 Ergonomics i 2008 udgivet den tekniske rapport ISO/TR 22411 Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities.

En underkomite under ISO TC 159 Ergonomics, SC 4 Ergonomics of human-system interaction, har udarbejdet 3 publikationer, der er relevante i relation til tilgængelighed:

 • ISO 9241-129:2010 Ergonomics of human-system interaction – Part 129: Guidance on software individualization;
 • ISO 9241-910:2011 Ergonomics of human-system interaction – Part 910: Framework for tactile and haptic interactions;
  • ISO 24503:2011 Ergonomics – Accessible design - Using tactile dots and bars on consumer Products.

En anden underkomite under ISO TC 159, SC 5 Ergonomics of the physical environment, har udarbejdet 4 publikationer, der er relevante i relation til tilgængelighed:

 • ISO 24500:2010 Accessible design - Auditory signals for consumer products.
 • ISO 24501:2010 Accessible design - Sound pressure levels of auditory signals for consumer products.
 • ISO 24502:2010 Accessible design - Guidelines for specification of age-related relative luminance contrast in visual signs and displays.
 • ISO 28803 Ergonomics of the physical environment - Application of international standards for people with special requirement (forslag i 2010).

Relevante standarder- ergonomi

 • ISO/TR 22411:2008 Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities.
 • ISO 9241-129 Ergonomics of human-system interaction – Part 129: Guidance on software individualization
 • ISO 9241-910 Ergonomics of human-system interaction – Part 910: Framework for tactile and haptic interactions.
 • ISO 28803 Ergonomics of the physical environment - Application of international standards for people with special requirement.
 • ISO 24503 Ergonomics – Accessible design - Using tactile dots and bars on consumer Products.

Hjælpemidler

Internationalt niveau

På hjælpemiddelområdet har den internationale komite ISO/TC 173 Assistive products for persons with disability udarbejdet standarder, der berører tilgængelighed:

ISO 16201 Technical aids for persons with disability -- Environmental control systems for daily living og ISO 23600 Assistive products for persons with vision impairments and persons with vision and hearing impairments - Acoustic and tactile signals for pedestrian traffic lights.

Herudover er komiteen ved at udarbejde en standard om taktile overflader, ISO/DIS 23599 Assistive products for blind and vision impaired persons - Tactile walking surface indicators, som Danmark har fremsendt kommentarer til. Standarden forventes udgivet i 2012.

Senest har ISO/TC 173 nedsat underkomiteen SC7 Accessible design for assistive products med særligt fokus på tilgængelighed. Denne underkomite har i foråret 2011 udsendt følgende forslag til standarder vedrørende tilgængelige møder samt principper for brailleskrift:

 • New work item proposal: Accessible Design — Consideration and assistive products for accessible meeting.

Forslag til scope: This standard specifies matters to be considered and products to be used when holding a meeting in which older persons and persons with disabilities join, so that the meeting organizers can realize an accessible meeting which all the participants can attend safely and smoothly. 

 • New work item proposal: Accessible Design - Methods of displaying braille signage: Part 1 Principles.

Forslag til scope: This standard specifies the fundamental requirements for the display of braille signage for public facilities, etc. and for operation instructions of consumer products in order to assist the independence of persons with visual impairments.

Relevante standarder - Hjælpemidler

 • ISO 16201 Technical aids for persons with disability -- Environmental control systems for daily living
 • ISO 24500 Accessible design - Auditory signals for consumer products.
 • ISO 24501 Accessible design - Sound pressure levels of auditory signals for consumer products.
 • ISO 24502 Accessible design - Guidelines for specification of age-related relative luminance contrast in visual signs and displays.
 • ISO/DIS 23599 Assistive products for blind and vision impaired persons - Tactile walking surface indicators,
 • ISO 23600 Assistive products for persons with vision impairments and persons with vision and hearing impairments - Acoustic and tactile signals for pedestrian traffic lights.