- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Tilgængelighed og standardiseringsudvalg

Ved at deltage i udvalgsarbejdet får du adgang til viden, indflydelse og netværk.

Herunder kan du klikke dig ind på de forskellige relevante standardiseringsudvalg og se, hvilke aktiviteter, de arbejder med i øjeblikket.

Hvis du er interesseret i meget specifikke standarder, kan du kontakte DS Kundecentret, der kan guide dig helt ned i detaljen.

Forum for tilgængelighed
Forummet er for alle med interesse i tilgængelighed og standardisering, og det er gratis at deltage. Det har til formål på tværs af fagområder at samle alle, der arbejder med og har interesse for tilgængelighed: Organisationer, myndigheder, institutter, eksperter, virksomheder mv. Forummet vil danne platform dels for information og videndeling blandt deltagerne, dels for rådgivning i forhold til DS’ indsats på området. Forummet har således fokus både på danske og internationale aktiviteter.

Forummet blev nedsat i starten af 2012 og mødes efter behov, typisk 2 gange årligt.

S-182 Ergonomi

Udvalget følger det internationale arbejde i ISO TC 159 Ergonomics, herunder arbejdsgruppen WG 2 Ergonomics for people with special requirements samt AGAD Advisory Group for Accessible Design.

S-268 Jernbaneudstyr
Udvalget følger arbejdet i den europæiske komite CEN/TC 256 Railway Applications, der arbejder med standardisering af jernbaneudstyr for gods- og passagertransport.
Arbejdet omhandler bl.a. forhold vedrørende tilgængelighed, og komiteen har nedsat arbejdsgruppen WG 44 People with Reduced Mobility (PRM), som S-268 deltager i.

S-269 Emballage og miljø
Udvalget følger bl.a. det arbejde på emballageområdet, der i regi af den internationale standardiseringsorganisation ISO udføres i forhold til tilgængelighed. Arbejdet foregår i arbejdsgruppen WG 9 Accessible design for packaging under komiteen TC 122 Packaging.

S-379 Tilgængelighed til bygninger og omkringliggende omgivelser, samt rekreative områder
Udvalget arbejder med tilgængelighed til det fysiske miljø inden for planlægning, udformning og indretning af bygninger og anlæg samt adgangen til disse. Mennesker med handicaps, personer med bagage og tunge byrder, gravide og forældre med små børn i hånden eller i barnevogn er afhængige af, om det fysiske miljø er indrettet på en sådan måde, at det gør dem i stand til at færdes på lige fod med andre.

S-437 IT-tilgængelighed
Udvalget arbejder med de standarder, som er relevante for at alle kan få adgang til at anvende IT, herunder websider, intranet og andre serviceydelser via IT.

IT-tilgængelighed er et vigtigt område i forhold til, at flere og flere kommuner og styrelser gør deres borgerservice elektronisk samt at virksomheder og organisationer i stigende grad tilbyder deres produkter og services via internettet.

Udvalget følger standardiseringsarbejdet både internationalt i ISO Special Working Group on Accessability og i europæisk regi via CEN/ BT WG 185 eAccesibility og det følger arbejdet i JTC1/SC 35 User interfaces samt JTC1/SC 36 Information technology for learning, education and training.

S-450 Hjælpemidler
I relation til tilgængelighed følger udvalget den nyligt oprettede ISO/TC 173 SC7 Accessible design.
I 2011 har et forslag om taktile overflader været til høring. Der var fra dansk side stor interesse i at kommentere forslaget. Den endelige version forventes udgivet i 2012.

S-561 Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.
Udvalget arbejder med sikkerhedskrav til elektriske apparater primært til brug i husholdninger, men også for andet udstyr og apparater på tilgrænsende områder.

Udvalget arbejder desuden med at harmonisere anerkendte internationale standarder, der tager sig af sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l. og - hvor det er nødvendigt - at udarbejde harmoniserede standarder for sådanne apparater. Sundheds- og miljøkrav indgår i dette arbejde.