- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Hvad er velfærdsteknologi

Begrebet velfærdsteknologi kan betragtes som et paraplybegreb, der dækker over teknologiske løsninger og intelligente systemer, som bliver brugt af funktionsnedsatte brugere.

Danmark har en sektor præget af mange små virksomheder med specialiserede kompetencer, der er i stærk konkurrence med store, globale spillere. Der er behov for en indsats, der kan sikre danske virksomheder optimale rammebetingelser med henblik på fortsat vækst og udvikling.  Og for, at Danmark også fremover kan drage fordel af det tætte samspil mellem de offentlige velfærdsydelser og de private virksomheder.

De kommende år vil vi se et stigende antal ældre og plejekrævende og samtidig et fald i antallet på arbejdsmarkedet. For velfærdssamfundet vil det blive en af de største udfordringer i såvel Danmark som andre industrialiserede lande. Nye velfærdsteknologiske løsninger forventes derfor at blive et af de midler, der kan få en central betydning i forhold til at sikre kvalitet i de fremtidige velfærdsløsninger.

Velfærdsteknologi kan karakteriseres som teknologier og ydelser, der både er arbejdskraftbesparende og med til at øge kvaliteten i velfærdsydelserne. Typisk er der tale om teknologi og service, der kan hjælpe og assistere brugere inden for social- og sundhedsområdet - både funktionsnedsatte borgere, brugere af offentlige velfærdsydelser og ansatte til at varetage velfærdsydelser.

Her kan du se eksempler på nogle af de produkter, der indgår under betegnelsen velfærdsteknologi.

Fra robotter og intelligent tøj til høreapparater og støttestrømper 
 • Robotstøvsugere
 • Robottoiletter - Toilet med indbygget individuelt regulerbart bidet-funktion, luft tørring, aktiv kul for lugtudsugning.
 • Sociale robotter – eksempel robotsæl, der bruges som terapeutisk kæledyr
 • Telecare løsninger

 • Intelligent tøj – måle blodtryk, give medicin
 • Intelligente boliger – den intelligente bolig kan komfort, underholdning, sikkerhed og information

 • Høreapparater
 • Støttestrømper


 Eksempler på medicinsk udstyr:
 • Hospitalssenge
 • Sprøjter
 • Pacemakere
 • Operationsudstyr