- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Velfærdsteknologi og standardiseringsudvalg

Ved at deltage i udvalgsarbejdet får du adgang til viden, indflydelse og netværk.

Det kan være vanskeligt at få et samlet overblik over alle de eksisterende standardiseringsaktiviteter, der er relevante for velfærdsteknologiområdet, da det er et paraplybegreb, der dækker over mange forskellige områder. Hvordan kan du som producent sikre dig, at du finder de relevante standarder?

Vi har valgt at liste de områder, der umiddelbart er mest relevante for dig, der arbejder med velfærdsteknologi. 

Ved at klikke ind på et udvalg får du en liste over de gældende standarder på områderne. Listerne er lange, men du er velkommen til at tage fat i den ansvarlige for udvalget og spørge ind til gældende standarder.

Hvis du er interesseret i meget specifikke standarder, kan du kontakte DS Kundecentret, der kan guide dig helt ned i detaljen.   

Herunder kan du klikke dig ind på de danske standardiseringsudvalg, der er relevante i forhold til velfærdsteknologi.

S-273 – Sundhedsinformatik
Udvalget arbejder med standardisering inden for systemarkitektur til den elektroniske patientjournal, terminologi, informationssikkerhed og digital billedtransmission.


S-257 – Ikke aktivt medicinsk udstyr
Fokus på deltagelse i det internationale arbejde omkring kvalitetsstyring, risikovurdering og symboludvikling for medicinsk udstyr.


S-258 – Bioforligelighed
Udvalget arbejder med den biologiske evaluering af medicinsk udstyr. Sundhedsvæsenet har interesse i at teste og undersøge medicinsk udstyr for dets bioforligelighed, så slutbrugeren ikke belastes unødigt i forhold til fx allergi eller andre bivirkninger.

S-430 – Stomi- og inkontinenshjælpemidler
Udvalget beskæftiger sig med standardisering af hjælpemidler inden for stomi og inkontinens. I arbejdet fastsættes terminologi, krav og prøvningsmetoder for nævnte hjælpemidler.


S-450 – Hjælpemidler

Udvalget beskæftiger sig primært med at udarbejde standarder med krav og prøvningsmetoder for ganghjælpemidler, personløftere, senge til medicinsk brug, stomi- og inkontinensmidler, kørestole, proteser og ortoser.

S-529 – Elektroakustik
Udvalget beskæftiger sig med specifikation, metoder og test af måleinstrumenter til lydmålinger, høreapparater og udstyr til audiometri.


S-544 – Maskinsikkerhed – elektrotekniske aspekter
Udvalget arbejder med:
Sikkerhedsregler for udførelse af elektriske installationer på maskiner
Regler for mand-maskine interface
Sikkerhedsrelaterede styresystemer (elektrotekniske og elektroniske)


S-561 – Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.
Udvalget arbejder med sikkerhedskrav til elektriske apparater til brug i husholdninger, men også for andet udstyr og apparater på tilgrænsende områder.


S-562 – Elektrisk udstyr til medicinsk anvendelse
Udvalget beskæftiger sig med udarbejdelse af standarder til brug ved fremstilling, installation og anvendelse af elektromedicinsk udstyr.

S-562/U-01 - Hospitals- og plejesenge til børn
Udvalget deltager aktivt i udarbejdelsen af en standard for senge til medicinsk brug i hospitals- og plejesektoren. Der igangsættes et arbejde om barnesenge til medicinsk brug.