Findes der forskellige standarder?

Ved første øjekast ser standarder meget ens ud, men der findes flere typer af standarder.

Standarder kan opdeles efter deres funktion

Konstruktion
- Papirformater, gevind, dataformater

Systemer
- Kvalitetsledelse, risikoanalyse, miljøledelse

Ydeevne
- Brudstyrke, sikkerhed, ergonomi, støj, stråling

Symboler
- Piktogrammer for toilet, nødudgang, rygeforbud

Terminologi
- Ordlister, der systematisk samler, ordner og fastsætter et emneområdes begreber vha. fagudtryk, som defineres for at sikre entydig kommunikation

Metoder
- Til kemiske analyser eller prøvning og dokumentation af teknologier

Eksempel på standard:

Papir formater
ISO 216:2007 - Metriske papirformater til kontorbrug