- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Direktivliste

Nedenfor finder du en liste over de produktorienterede direktiver, som vi tilbyder overvågning af:

Gå tilbage til overvågning af direktiver.

Aktiv implantabelt medicinsk udstyr90/385/EØF
ATEX - Materiel til eksplosionsfarlig atmosfære94/9/EF
Byggevarer (EU forordning)305/2011
ECO-design 
Eksplosivstoffer
2009/125/EF
2014/28/EU
Elevatorer2014/33/EU
EMAS - Kvalitets og Miljøledelse
765/2008
Emballage94/62/EF
EMC - elektromagnetisk kompabilitet                 2014/30/EU
Energimærkning
Fritidsfartøjer     
2010/30/EU
2013/53/EU
Gasapparater     2009/142/EF 
Ikke-automatiske vægte2014/31/EU 
Interoperabilitet i jernbanesystemet
2008/57/EF
Kosmetiske produkter
1223/2009
Lavspænding2014/35/EU
Legetøj2009/48/EF
Maskiner2006/42/EF 
Medicinsk udstyr 93/42/EØF
Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 98/79/EF
Måleinstrumenter 2014/32/EU
Personlige værnemidler89/686/EØF
Posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet97/67/EF
Produktsikkerhed2001/95/EF
Pyrotekniske artikler
2007/23/EF
Radio- og teleterminaludstyr2014/53/EU
REACH (EU forordning)1907/2006
ROHS 2011/65/EF
Simple trykbeholdere2014/29/EU
Tovbaneanlæg2000/9/EF
Trykbærende udstyr2014/68/EU
Udstyr på skibe2014/90/EU
WEEE - affald af elektrisk og elektronisk udstyr
2002/96/EF