Ressourcer til undervisningen

Hos Dansk Standard oplever vi, at et stigende antal virksomheder og studerende henvender sig hos os og efterspørger grundlæggende viden om standarder og standardisering.

På nuværende tidspunkt er undervisning om standarder og standardisering kun en fast del af enkelte uddannelser, hvorfor de færreste færdiguddannede har viden om standarder og standardisering. Derfor tilbyder vi dig at bruge de forskellige resurser, som vi har udviklet i undervisningen, så du kan inddrage viden standarder og standardisering i uddannelsen.

Nedenfor får du et samlet overblik over de forskellige resurser, vi stiller til rådighed, og som du er velkommen til at benytte. 

Præsentationer på dansk 

Lærebog og undervisningsressourcer på engelsk 

Virksomhedscase til brug i undervisningen

Spil om standardisering 

Her kan du downloade vores undervisningsspil om standardiseringsprocessen og medfølgende spillemanual, som du kan bruge i undervisningen.  

  • The Sky is the Limit (kommer snart)
  • Good Teaching (kommer snart)

Videoer om standarder

Dansk Standard har udviklet en række videoer om standarder og standardisering, som du også kan bruge i undervisningen.

Quiz

Dansk Standard har udviklet en quiz til brug om CE-mærkning, som du kan bruge i en Kahoot fx