Brændeovne, pilleovne og pejseindsatse (S-278)

Udvalget arbejder med standarder for prøvning af bl.a. brændeovne og pilleovne.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget vil du få indsigt i initiativer og aktiviteter omkring udvikling af de fælleseuropæiske standarder for generelle produktkrav og testmetoder  samt mulighed for at præge den nationale holdning til den europæiske standardisering.

Hvis du som udvalgsmedlem ønsker størst mulig effekt af din indsats har du også mulighed for at deltage aktivt direkte i det europæiske arbejde på arbejdsgruppeniveau under CEN TC 295 Residential solid fuel burning appliances.

Målgruppe

Producenter, brancheorganisationer, testhuse, offentlige myndigheder, m.fl.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Ecoteck A/S
  • Hwam A/S
  • Miljøstyrelsen
  • Teknologisk Institut