Eurocode landbrugsbyggeri og produkter (S-1900-3)

Udvalget arbejder med eurocode standarder på området for landbrugsbyggeri og produkter.

Arbejdsområde
Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge det nationale og europæiske standardiseringsarbejde for Eurocode landbrugsbyggeri og produkter. Arbejdsområdet omfatter at samle og koordinere arbejdet med de relevante standarder, der har primær interesse for landbruget. Derudover kommenterer udvalget på forslag, der har landbrugets interesse, men som er underlagt arbejdet i andre af Dansk Standards udvalg. 

Med reference til dansk lovgivning er det udvalgets primære opgave at øve indflydelse på de normative lovmæssige referencestandarder på området, herunder relevante produktstandarder for CE-mærkning af Byggevarer.

Udvalget deltager aktivt i de danske og europæiske fora, hvilket giver dig mulighed for at få indflydelse på de færdige standarder med udgangspunkt i dansk praksis og dine erfaringer på området. Til dette arbejde hører også sikring af at danske regler ikke er i konflikt med den europæiske lovgivning, at der afgives kommentarer på forslag til standarder og at der meldes tilbage til myndigheder og den europæiske standardiseringsorganisation, CEN. Derudover omfatter arbejdet, at der skabes liaison til andre landes standardiseringsprojekter, hvor dette er ønskeligt/relevant (Fx Sverige, TK 520 Lantbruksbyggnader). 

Sekundært er det udvalgets opgave at gennemføre projektorienterede opgaver (fx oversættelser, analyser, udarbejdelse af specifikationer og vejledninger) for og finansieret af myndigheder og andre interessenter. Endelig er det udvalgets opgave at sikre videndeling f.eks. ved kurser, nyhedsbreve, artikler og anden formidling til brugerne af standarderne.

Udvalget er ansvarlig for kommentering af og eventuel udarbejdelse af nationale annekser til følgende Eurocodes:
 • DS/EN 1991-4, Eurocode 1 - Last på bygværker - Del 4: Siloer og tanke
 • DS/EN 1993-4-1, Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-1: Siloer
 • DS/EN 1992-3, Eurocode 2 - Betonkonstruktioner - Del 3 : Betonkonstruktioner til opbevaring af væsker og pulvere
 • DS/EN 13031 Væksthuse: Beregning og konstruktion - Del 1: Væksthuse til kommerciel produktion
 • Derudover har følgende standard specifik interesse for udvalget.
 • DS/EN 12737,  Præfabrikerede betonprodukter - Gulvelementer til husdyrstalde
Udvalgets arbejde understøttes af web-baserede informationsmedier som fx Energistyrelsens www.byggevareinfo.dk samt Dansk Standards  www.Eurocodes.dk og www.ds.dk

Standarder udarbejdes med relation til:
 • Bygningsreglementet, der administreres af Energistyrelsen, 
 • Byggevareforordningen (CPR) for CE – mærkning. 
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Landbrugets brancheforening, rådgivende ingeniører og entreprenører.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Deltagere
 • Bygningskontoret Nord A/S
 • Gråkjær A/S
 • SEGES P/S