- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Registrering af ledninger i jord (S-832)

Arbejdsområde

En stigende mængde graveskader og efterfølgende erstatningskrav fra skaderamte har ført til et behov for en bedre registrering af ledninger. Ift. lovgivning på området, EU forordning 2014/61/EU, om "Etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation", er der krav til aktører om at skulle kunne tilegne sig oplysninger om tilstedeværelse og tilslutningsmuligheder for eksisterende net. Lovgivningen anviser dog ikke nogen måde, hvorpå man kan registrere den fysiske placering af etablerede net. LER-registeret, etableret i 2005 på baggrund af "Lov om registrering af ledningsejere", henviser kun til ledningsejere i graveområdet. Ledningsejerne er ansvarlige for at afgive oplysninger, som i dag hverken er alt for præcise, ej heller tilgængelige på nettet.

Der findes p.t. ingen europæiske eller internationale standarder på området.

Derfor er det fundet nødvendigt at lave en gennemgribende revision/omskrivning af DS 462 "Registrering af ledninger i jord", 2005, med beskrivelser af digitale registreringssystemer og anden ny teknologi på området. Revisionen skal sikre en fremtidig gyldig, nem og ensartet måde, hvorpå ledningsejere kan registrere fysisk nedgravede ledninger, både i eksisterende og nye ledningsanlæg, således at graveskader kan undgås. Alle aktører inden for ledningsområdet, både ledningsejere, graveaktører, forsikringsselskaber og myndigheder erkender, at der er brug for et brugbart, fremtidssikret, digitalt værktøj.

De vigtigste aktører har sponsoreret og er medlemmer af standardiseringsudvalget DS/S-832. Registrering af ledninger i jord.

Arbejdet, med vigtig input fra ledningsejerne, er igangsat og forventes at køre i 1½ år.

Det første møde i udvalget afholdes den 7. november 2016, kl. 10-15, hos Dansk Standard.

Såfremt, der ønskes deltagelse i arbejdet - eller man blot vil vide mere, bedes henvendelse rettet til standardiseringskonsulent Lise Schmidt Aagesen, laa@ds.dk tlf. 3996 6328 eller standardiseringskonsulent Helle Harms, hh@ds.dk tlf. 3996 6321.


Deltagere
 • Advokaterne Tyndeskov og Ulrich
 • AffaldVarme Aarhus
 • Alexander Gale Heiede
 • breakoutimage A/S
 • Dansk Byggeri - Kabel- og Ledningssektionen
 • Dansk Byggeri - Kloaksektionen
 • Dansk Byggeri - Vejbygningssektionen
 • Dansk Ledningsejerforum
 • Danske Kloakmestre
 • Danske Maskinstationer og Entreprenører
 • Danske Vandværker
 • Danva Dansk Vand- og Spildevandsforening
 • Eniig Forsyning A/S
 • HMN GasNet P/S
 • Radius Elnet A/S
 • Randers Spildevand A/S
 • Stofa A/S
 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 • TDC A/S
 • Telekommunikationsindustrien I Danmark
 • Thvilum ApS