Termisk isolering (S-181)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for termisk isolering.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den europæiske og internationale standardisering på området for termisk isolering. Udvalget står for arbejdet med at vedligeholde og implementere danske standarder på området 'beregning af bygningers varmetab' (DS 418) og 'tekniske installationer' (DS 452).

Med de mange nye standarder fra EU har udvalget ligeledes en væsentlig opgave med at tilpasse de danske normer til de europæiske.

Udvalget fungerer ligeledes som erfaringsforum, der modtager og besvarer en lang række teoretiske og praktiske spørgsmål fra fagfolk, hvilket skaber øget viden i branchen.

Udvalget deltager aktivt i den internationale, tekniske komité ISO TC 163 Thermal performance and energy use in the built environment samt i de europæiske, tekniske komitéer CEN TC 88 Thermal insulation materials and products og CEN TC 89 Thermal performance of buildings and building components. Dette giver dig som udvalgsmedlem mulighed for at få indflydelse på de udviklede standarder og dermed styrke konkurrenceevnen for isoleringsbranchen i Danmark.

Kurser

I samarbejde med Byggecentrum gennemføres en række kurser om standarden DS 418 Beregning af bygningers varmetab, der i 2011 er udkommet i en brugervenlig og fagligt opdateret version. Flere illustrative eksempler, flere tabeller med bedre oversigt og en tekst, der er mere pædagogisk, gør, at der er tale om en standard, som selv erfarne brugere af DS 418 vil have fordel af at få gennemgået i detaljer.

Denne standard vil bane vejen for indførelse af lavenergihuse på en økonomisk, optimal måde. Den indeholder den nyeste viden, tendenser og beregningsmetoder inden for lavenergibyggeri, højisolerede konstruktioner og tætte vinduer.

Læs mere om kurset for DS 418 Beregning af bygningers varmetab her.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører og arkitekter, entreprenører, byggematerialeproducenter samt offentlige som private bygherrer m.fl.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Nyheder

Få svar på hyppigt stillede spørgsmål om termisk isolering af tekniske installationer.

FAQ om DS 452
Revisionsblad til DS 452:2013/Ret.1:2018

FAQ om DS 418


Deltagere
 • Delta Teknisk Isolering ApS
 • E-Consult ApS
 • Gemina Termix Productions A/S
 • H+H Danmark A/S
 • Leca Danmark A/S
 • Rockwool A/S
 • Rockwool International A/S
 • Saint-Gobain Isover A/S
 • Skamol A/S
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • Sundolitt A/S
 • TEKNIQ Installatørernes Organisation
 • Teknologisk Institut
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • VELUX A/S