Miljøforhold, klassifikation og metoder til test (S-604)

Arbejdsområde
1. Standardisering af miljøbetingelsesklasser, som repræsenterer de betingelser, som produkter sandsynligvis vil blive udsat for, mens de er:
- transporteret
- gemt
- installeret og
- brugt
Klassificeringen skal anvende validerede miljøparametre og give vejledning i udvælgelsen og anvendelsen af de klasser, der er beregnet til udarbejdelse af relevante specifikationer.

2. Standardisering af miljøprøvningsmetoder beregnet til udarbejdelse af relevante specifikationer og vejledning i udvælgelsen og anvendelsen af disse metoder.

3. Sammenhængen mellem og omdannelsen af miljøtilstandsklasser til miljøprøver.

4. Undtaget fra anvendelsesområdet for dette udvalg er de spørgsmål, der er omfattet af andre IEC-udvalg, såsom elektromagnetisk kompatibilitet (TC 77 og CISPR), sikkerhed (TC 62, TC 66 og TC 74), brandfare (TC 89), Ioniserende stråling (TC 45), eksplosive atmosfærer (TC 31) og pålidelighed (TC 56). Interne forbindelser opretholdes med de IEC-udvalg, der specifikt er udelukket fra anvendelsesområdet.

Link til IEC/TC 104 Environmental conditions, classification and methods of test

Målgruppe
Virksomheder, forskningsorganisationer, leverandører og teknologisk rådgivningsvirksomhed.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Force Technology