Miljøledelse (S-283)

Udvalget arbejder med miljøledelsessystemer og tilhørende værktøjer.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for miljøledelse.

Ledelsessystemstandarder er et højt prioriteret område i den internationale standardiseringsorganisation ISO. Miljøledelse har været et arbejdsområde siden 1993 i ISO/TC 207 Environmental Management. Udover den certificérbare miljøledelsesstandard, ISO 14001, har ISO/TC 207 udarbejdet standardarder for en række tilhørende værktøjer som auditering, miljømærkning, livscyklusvurdering og carbon samt water footprint. Dette udvalg følger arbejdet i ISO og udpeger bl.a. danske eksperter til de internationale arbejdsgrupper samt fastlægger de danske synspunkter. 

Udvalget samarbejder desuden med andre S-udvalg omkring kvalitetsledelse, energiledelse, samfundsmæssig ansvarlighed, risikostyring, arbejdsmiljøledelse m.m.

ISO/TC 207 har under-komiteer og arbejdsgrupper om miljøledelsessystemer (environmental management system), miljøaudit (environmental audit), miljømærkning (environmental labelling), miljøpræstationsvurdering (environmental performance evaluation), livscyk­lusvurdering (life cycle assessment) samt fodaftryk for drivhusgasser og wand.

Udvalget følger også arbejdet i europæisk regi, hvor den europæiske standardiserings-organisation CEN har etableret en styregruppe kaldet Strategic Advisory Group on Environment. Deltagelsen giver et grundigt overblik over europæisk standardisering relateret til miljøledelse herunder evt. brug af standarder i EU-regulering.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Miljøchefer og miljøkoordinatorer i virksomheder og kommuner med ansvar for miljøledelse, brug af livscyklusvurderinger og miljømærkning m.m. Endvidere forskere og undervisere, organisationsrepræsentanter og forbruger- og miljøorganisationsrepræsentanter.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • 2.-0 LCA Consultants ApS
  • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
  • Force Technology
  • Miljømærkning Danmark
  • Miljøstyrelsen
  • VedvarendeEnergi
  • VELUX A/S
  • Aalborg Universitet