Dokumentstyringsapplikationer (S-820)

Udvalget beskæftiger sig med standardisering af dokumentstyringsapplikationer.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den nationale og internationale standardisering af dokumentstyringsapplikationer inden for områderne indeksering, opbevaring, fastholdelse, distribution og kommunikation, præsentation, migrering, udveksling, bevaring, integritet og bortskaffelse.

Udvalget beskæftiger sig særligt med standarder for filformatet PDF inden for områderne:

  • Langtidsbevaring af elektroniske dokumentformater (ISO 19005-serien)
  • Forbedring af tilgængeligheden af elektroniske dokumentformater for bl.a. synshandicappede (ISO 14289-serien)
  • Dokumentstyring af Portable Document Format (PDF) (ISO 32000-serien)
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen: 

Målgruppe

Private- og offentlige rådgivningsvirksomheder, Digitaliseringsstyrelsen, arkiver og biblioteker.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • DH, Danske Handicaporganisationer
  • IncluDoc Aps