Styring af IT, IT Service Management og IT kvalitetsstyringsmetoder (S-440)

Kort kan det generelle hovedområde beskrives som standardisering af processer, hjælpeværktøjer og supportteknologier til udvikling af softwareprodukter og systemer.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den internationale standardisering af softwaremetodikker inden for områderne Software and systems engineering samt IT service management and IT Governance.

Inden for Software and systems engineering beskæftiger udvalget sig bl.a. med standardisering af:

  • Hjælpeværktøjer
  • Supportteknologier
  • Processer og kvalitetsstyring: Guideline til ISO 9001 for software (DS/ISO IEC 90003).

Under IT service management and IT Governance beskæftiger udvalget sig med udvikling af standarder, værktøjer, frameworks og ”best practice” inden for følgende områder:

  • Audit og revision
  • Risikostyring
  • Outsourcing
  • Service og vedligeholdelse
  • Digital retsvidenskabelig efterforskning.

Herunder kan du læse mere om de komiteer, der organiserer det internationale arbejde, som udvalget følger:

Målgruppe

IT-virksomheder, softwareudviklere, rådgivnings- og konsulentvirksomheder samt brancheforeninger.

Links


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • ItSMF Danmark
  • Lauberg Consulting ApS