Forum for ledelsessystemer

Vidensnetværket er for dig der gerne vil dele viden og erfaringer på kryds og tværs af ledelsessystemer. Du får den nyeste viden indenfor ledelsessystemer, og i fællesskab ser vi på de muligheder og udfordringer, der er knyttet til arbejdet.

Arbejdsområde

Hvorfor deltage

Du skal deltage i vidensnetværket, hvis du gerne vil have bud på de bedste løsninger og fortrolig sparring med andre kompetente deltagere. I Forum for ledelsessystemer diskuterer vi blandt andet erfaringer og organisationsudvikling inden for rammerne af kvalitetsledelse (ISO 9001), informationssikkerhed (ISO 27001) og arbejdsmiljøledelse (ISO 45001) mf. Forummet fokuserer på de emner som optager og interesserer medlemmerne.

I samråd med andre eksperter arbejder vi med de nyeste tendenser, får ny inspiration og henter råd til konkret opgaveløsning – både i dit daglige ledelsesarbejde og med ledelse som fag.

Det får du

  • Sparring og inspiration til konkrete løsninger på udfordringer fra din hverdag
  • Den nyeste viden indenfor ledelsessystemer og synliggørelse af deres synergieffekter i ét fælles forretningssystem
  • Inspiration til effektiv implementering af ledelsessystemet

FAQNyheder

Seneste møde blev afholdt d. 25. oktober 2016.

Se liste over ledelsessystemer og tilhørende standarder.