Begravelsesservice (S-848)

Arbejdsområde

Området omfatter standardisering inden for krav til begravelser og lignende serviceydelser.

Vil du have forhåndsviden om ændringer i standarder inden for området begravelser, indflydelse på ordlyden i standarderne og løbende sparring med kolleger i samme branche både i Danmark og i Europa? Så skal du deltage i dette udvalg.

Der arbejdes på følgende emner:

prEN 15017
Serviceydelser inden for begravelsesbranchen - Krav

Læs mere om den europæiske tekniske komite indenfor begravelsesservice:

CEN TC 448 Funeral services


Deltagere
  • Begravelses Service ApS