Begravelsesservice (S-848)

Arbejdsområde

Området omfatter standardisering inden for krav til begravelser og lignende serviceydelser.

Vil du have forhåndsviden om ændringer i standarder inden for området begravelser, indflydelse på ordlyden i standarderne og løbende sparring med kolleger i samme branche både i Danmark og i Europa? Så skal du deltage i dette udvalg.

Der arbejdes på følgende emner:

prEN 15017
Serviceydelser inden for begravelsesbranchen - Krav

Læs mere om den europæiske tekniske komite indenfor begravelsesservice:

CEN TC 448 Funeral services

Nyheder

Aktuelle høringer

Serviceydelser inden for begravelsesbranchen – Krav (DSF/prEN 15017)

Høringsfrist den 2. juli

Det eneste, du behøver at gøre for at se forslaget og få mulighed for at kommentere det, er at registrere dig med log-in. Dine kommentarer drøftes af det ansvarlige standardiseringsudvalg, hvorefter medlemmerne udarbejder en fælles dansk kommentar.

Du har mulighed for at få indflydelse på drøftelserne ved at deltage i det danske udvalg.


Deltagere
  • Begravelses Service ApS