E-cigaretter, E-væsker, tobak og tobaksprodukter (S-824)

Udvalget arbejder med udvikling af internationale standarder inden for E-cigaretter og E-væsker.

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg, får du mulighed for at præge udviklingen af de internationale standarder, der sætter sikkerhedsbestemmelser for e-cigaretter (de mekaniske, termiske, elektriske og kemiske fareaspekter) samt e-væsker (herunder de kemiske stoffer som nikotin, formaldehyd, tungmetaller samt allergener).

Udvalgsarbejdet fokuserer særligt på fælles målemetoder og referencer for kemisk indhold for medlemslandene i forhold til e-cigaretter, e-væsker og tobaksdirektivet. Formålet med standardiseringsarbejdet er at sikre fælles kvalitetskrav og opnå større sikkerhed og tillid til produkterne for brugerne.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:

Målgruppe

Producenter af E-cigaretter og E-væsker, designere, brancheorganisationer, forbrugerorganisationer, forskere, NGO’er og myndigheder på området.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Nyheder

Aktuelle høringer

Materialer anvendt som cigaretpapir, filter plug wrap og tippingpapir, inklusive materialer, som har en adskilt eller længdeorienteret permeabel zone og materialer med bånd med forskellig permeabilitet – Bestemmelse af luftpermeabilitet (DSF/ISO/DIS 2965)

Høringsfrist den 22. juni

E-væsker – Bestemmelse af nikotin, propylenglycol og glycerol i væsker, der anvendes i elektroniske e-cigaretter – Gaskromatografisk metode (DSF/ISO/DIS 20714)

Høringsfrist den 25. juni

Cigaretter – Bestemmelse af nikotin i alt partikelformigt stof fra den almindelige røg under intense røgforhold – Gaskromatografisk metode (DSF/ISO/DIS 22253)

Høringsfrist den 14. juli

Det eneste, du behøver at gøre for at se forslaget og få mulighed for at kommentere det, er at registrere dig med log-in. Dine kommentarer drøftes af det ansvarlige standardiseringsudvalg, hvorefter medlemmerne udarbejder en fælles dansk kommentar.

Du har mulighed for at få indflydelse på drøftelserne ved at deltage i det danske udvalg.


Deltagere
  • Bmmp ApS
  • British American Tobacco Denmark A/S (BAT)
  • Christian Møller Jakobsen
  • DADAFO
  • Efuma ApS
  • Eurofins Product Testing A/S
  • Force Technology
  • Okono A/S
  • Sikkerhedsstyrelsen