Fiskeri og akvakultur (S-455)

Udvalget bidrager til udvikling af standarder inden for fiskeri og akvakultur.

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge den internationale standardisering inden for fiskeri og akvakultur. 

Udvalget følger aktivt arbejdet i den internationale komite ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture, som har fokus på den teknologiske udvikling og de miljømæssige påvirkninger mht. overfiskning, bæredygtighed og biosecurity. Dette giver dig god mulighed for at få indflydelse på de færdige standarder via deltagelse i det danske standardiseringsudvalg.

Udvalgsarbejdet inkluderer blandt andet standardisering for terminologi, tekniske specifikationer for udstyr og dets anvendelse samt karakterisering af akvakulturbeliggenheder. Derudover fokuserer udvalget på standarder for vedligeholdelse af fysiske, kemiske og biologiske forhold, miljøkontrol, indberetning, sporbarhed samt bortskaffelse af affald.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Deltagere
  • Danmarks Fiskeriforening