Udvalg

Forum for rengøring

Det faglige netværk for dig, som arbejder med professionel rengøring fx DS/INSTA 800.

Hvad er Forum for rengøring
Forum for rengøring er et fagligt netværk for dig, som arbejder med professionel rengøring. Her kan du blive opdateret med den nyeste viden om kvalitetsrengøring og høre om erfaringerne med at udføre eller følge op på kvalitetskontrol. Forum for rengøring udspringer af det tidligere standardiseringsudvalg for rengøring, der bl.a. udviklede DS/INSTA 800. Det er din garanti for et højt fagligt niveau.

Hvad får du som medlem? 

  • Invitation til at deltage i min. to årlige møder, hvor du kan høre oplæg om kvalitetsrengøring og -kontrol. Du kan også stille spørgsmål, fortælle om egne erfaringer eller debattere aktuelle emner. 
  • Unik viden om nye tiltag inden for den professionelle rengøringsbranche. Det giver dig og din virksomhed en konkurrencefordel, da I nemt og effektivt kan tilpasse jeres serviceydelse til markedssituationen.
  • Adgang til et personligt og fagligt netværk.
Hvem kan deltage?
Forum for rengøring er åbent for alle, men det er først og fremmest relevant for fagfolk fra rengøringsbranchen. Det væsentlige er, at du har lyst til at dele dine erfaringer med andre ligesindede, da udveksling af viden og netværkstankegangen er væsentlig for opretholdelsen af Forum for rengøring.

Hvad er DS/INSTA 800?
Stadig flere efterspørger rengøring efter DS/INSTA 800, Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet. Standarden giver en unik mulighed for at måle kvaliteten af rengøringsindsatsen og dermed forbedre kvaliteten. De tilbagevendende diskussioner af rengøringsindsatsen på fx sygehuse har også medført, at mange efterspørger et effektivt redskab til at kvalitetssikre rengøringen.

Deltagere

    Aktuelle høringer

    Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.