Levnedsmidler, foderstoffer m.v. (S-291)

Udvalget udvikler standarder, med krav til prøvetagnings- og analysemetoder for kemiske og sensoriske analyser for fødevare- og foderstofområdet.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den europæiske og internationale standardisering for fødevare- og foderstofområdet. Udvalgets arbejdsområde inkluderer prøvetagnings- og analysemetoder for kemiske og sensoriske analyser, for fødevare- og foderstofområdet.

Der udarbejdes både horisontale metoder - dvs. metoder, som kan anvendes på en lang række fødevarer og specifikke metoder for forskellige grupper af fødevarer såsom mælk, kød, kornprodukter og foderstoffer. Herudover beskæftiger udvalget sig også med analysemetoder for prøvning af plastemballagers afgivelse af skadelige stoffer til fødevarer.

Det er vigtigt for den danske eksport er, at der bliver brugt internationalt standardiserede metoder, så analyseresultater anerkendes uanset hvilket land målingerne udføres i. 

Udvalget følger desuden aktivt arbejdet i den europæiske komité CEN/TC 387 Food data, hvilket giver dig, som udvalgsmedlem, mulighed for indflydelse på de færdige standarder.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

MålgruppePris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • DTU Fødevareinstituttet
  • Eurofins Vitamin Testing Denmark A/S
  • Fødevarestyrelsen