- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Kvalitet i ældrepleje (S-833)

Udvalget arbejder med udviklingen af en standard for kvalitet i ældrepleje. Intentionen med standarden er blandt andet at beskrive hvad det er vi forstår ved kvalitet, samt give en fælles referenceramme, som kan bruges på tværs af kommuner, lande og udbydere af hjemmepleje.

Arbejdsområde

Baggrunden for initiativet til projektet

I Europa oplever man generelt at levealderen stiger, og dermed at der også er en stigning i antallet af plejekrævende ældre. Firmaer der levere hjemmepleje opererer i stigende grad på tværs af landegrænser og samtidig har både Danmark og Sverige i de senere år oplevet af flere udbydere af hjemmepleje er gået konkurs. For at tilgodese udfordringer som disse og for at styrke plejen af vores ældre, har svenskerne taget initiativ til at udarbejde en fælles europæisk standard for kvalitet i ældreplejen som har til formål at:

 • definerer hvad kvalitet i ældrepleje er, og hvordan man måler og sammenligner kvalitet på tværs af kommuner, lande og udbydere af hjemmepleje,
 • sætte en ramme for, hvad der skal til for at kunne levere en god service til de ældre borgere,
 • sikre leverandørerne mod konkurser,
 • gøre det enklere for kommunerne at udarbejde udbudsmateriale
 • sikre en god overlevering mellem leverandører, ved leverandørskifte
 • øge trygheden for ældre og pårørende uanset, hvor i landet de bor, og uanset hvem der leverer plejen
 • gøre standarden certificerbar. Dermed kan leverandører af ældrepleje blive klædt bedre på, før de tager udbudsopgaver. Det vil forhåbentligt kunne mindske konkurser

Om arbejdet

Arbejdet er sat i gang, og mange europæiske lande har engageret sig i arbejdet her i blandt Danmark. Målet er, at standarden skal kunne anvendes i kommunale, offentlige udbud af ældrepleje. Ved at henvise til standarden for kvalitet i ældrepleje vil kommunen kunne opnå færre omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale, da de ikke selv skal opfinde de områder, der skal stilles krav til hos udbyderne. Det vil ligeledes over tid gøre det nemmere for udbyderne at være leverandører i flere forskellige kommunerne, da kravene er mere gennemsigtige og ens på tværs af kommunerne.

Dansk Standard er neutrale i udarbejdelsen af standarden, men vi ser det som vigtigt at have en fagligt bred repræsentation i udvalget, for at få udviklet det bedste produkt, som flest muligt kan se værdien af efterfølgende. Når man deltager i udarbejdelsen af standarden er man med til at påvirke den danske holdning, som bringes videre til en europæiske arbejdsgruppe.

Ældresagen: Derfor deltager vi i udvalget

"Der kommer flere og flere internationale leverandører af pleje på det danske marked. Derfor ønsker vi i Ældresagen at være med til at præge standarden, så en kommende standard højner niveauet af pleje i stedet for at underminere den, siger Olav Felbo chefkonsulent Ældresagen. Læs mere om hvorfor Ældresagen deltager i arbejdet.

Målgruppe

Alle med interesse og faglig viden inden for ældrepleje har mulighed for at deltage. Som medlem får du mulighed for at være med til at sætte dit faglige præg på den kommende europæiske standard for kvalitet i ældrepleje.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulent Sofia Vork Stokholm på mail: svs@ds.dk eller telefon: 39 96 62 22.


Deltagere
 • DI Service
 • Ergoterapeutforeningen
 • FOA
 • Landsforeningen Ældre Sagen
 • Processmanager ApS