Stomi- og inkontinenshjælpemidler (S-430)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder vedr. terminologi, produktkrav og prøvningsmetoder for stomi- og inkontinenshjælpemidler.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge udviklingen af standarder inden for stomi- og inkontinenshjælpemidler. Udvalgsarbejdet fokuserer primært på at fastsætte terminologi, definere produktkrav samt bestemme prøvningsmetoder til disse hjælpemidler.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne.

Målgruppe

Producenter, leverandører, indkøbere, brugere samt sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris

Afhænger af udvalgets aktuelle aktivitetsniveau og der er forskellige rabatmuligheder, så kontakt standardiseringskonsulenten for at høre nærmere.


Deltagere
  • Abena Produktion A/S
  • Coloplast A/S
  • Essity Denmark A/S
  • Kontinensforeningen
  • Landsforeningen Ældre Sagen
  • Stomiforeningen Copa v/Henning Granslev