ATEX - diplomkursus - 2 dage

Dansk Standard har siden 2007 udbudt en ATEX-diplomuddannelse, som giver dig en omfattende viden om de grundlæggende principper indenfor eksplosive atmosfærer. 

Oversigt

ATEX er betegnelsen for eksplosionsfarlige atmosfære, hvor letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv kan forekomme i en blanding med ilt, som kan antændes og skabe en eksplosion.

Dansk Standard har siden 2007 udbudt en ATEX-diplomuddannelse, som giver dig en omfattende viden om de grundlæggende principper indenfor eksplosive atmosfærer. Der gennemføres en eksamen ved afslutningen af kurset, og der udstedes et diplom ved beståelse.

På kurset arbejdes på et overbliksgivende niveau med ATEX-standarder, -direktiver (2014/34 og 1999/92) samt national lovgivning på området, hvori der inddrages eksempler fra hverdagen. 

ATEX-kurset giver dig

 • Grundlæggende eksplosionsteori
 • Overblik over regler og standarder indenfor eksplosionsfarlige områder
 • Vejledning i arbejdet med design, installation og vedligehold af udstyr og anlæg i eksplosionsfarlige områder
 • Der introduceres en lang række begreber og værktøjer ifm. beskyttelsesprincipper, zoneklassificering og anlægsdesign i eksplosionsfarlige områder
 • I kurset informeres om generelle CE-mærkningsbegreber, EU-lovgivning, maskinanlæg og om standarder

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget med eksplosionsfarlige områder på alle niveauer, herunder planlægning og udførelse af installation, drift og vedligehold af mekaniske og elektriske produkter. Dette kan f.eks. være el-installatører, maskinfabrikanter og maskinmestre.

Undervisere

Per Kragh er underviser i ATEX-grundbegreber, direktiver og installationer.
Per har en lang erfaring med undervisning og konsulentarbejde indenfor ATE- direktiverne og elektriske installationer. www.techcare.dk 

Steen Christensen fra Teknologisk Institut underviser på kurset i bl.a. de typiske elektriske og mekaniske ATEX-beskyttelsesprincipper, som gælder for det materiel/udstyr, der installeres i Ex-områderne. Steen giver også indsigt i ATEX-direktivets certificeringskrav. Steen har mere end 20 års erfaring med b.la. ATEX-certificering og rådgivningsopgaver indenfor områder, hvor der kan opstå en eksplosiv atmosfære. Teknologisk Institut er bemyndiget organ (ExNB), og kan således gennemføre test og certificere div. materiel for anvendelse i Ex-områder. www.atexdirektivet.dk

Tomm Giiff er direktør i virksomheden TNG Engineering ApS og har mere end 33 års erfaring, med konsulentopgaver indenfor ATEX-direktiverne, brand, elektriske installationer samt maskindirektivet 2006/42/EF og specielt ATEX-APV samt zoneklassifikation af eksplosionsfarlige områder. Tomm underviser på ATEX-diplomkurset i klassificering af eksplosionsfarlige områder, brand, eksplosionsteori og ATEX-brugerdirektiv 1999/92/EF.www.t-n-g.dk

Søren Storm er seniorkonsulent i Dansk Standard. Søren er kontaktperson ift. spørgsmål til indhold, eksamen mv. Søren underviser på kurset i EU-lovgivning, generel CE-mærkning, maskinanlæg og standarder.


Kurset er etableret på baggrund af et samarbejde i Dansk Standards standardiseringsudvalg DS/S-531 om eksplosive atmosfærer i relation til ATEX-direktiverne.

Tilmelding til ATEX diplomkursus

Du kan nemt se, om der stadigvæk er ledige pladser på vores kurser under de forskellige kursusdage. Du har mulighed for at skrive dig på venteliste, hvis et bestemt kursus er overtegnet. Har du spørgsmål til pris, diplom eller andre aspekter af kurset, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 3996 6101 eller mail kurser@ds.dk.

Program

Dag 1

 • 08:45 Registrering, velkomst og morgenkaffe
 • 09:00 Introduktion af kursister og kursets indhold.
  v. Søren Storm, Dansk Standard
 • 09:15 - 10:00 Introduktion til ATEX brugerdirektivet 1999/92/EC, myndigheder og grundbegreber
  v. Tomm Giiff, TNG Engineering ApS
 • 10:00 Pause
 • 10:10 Klassificering af eksplosionsfarlige områder 
  v. Tomm Giiff, TNG Engineering ApS
 • 11.00 Pause
 • 11:10 - 12:00 Brand og eksplosionsteori
  v. Tomm Giiff, TNG Engineering ApS
 • 12:00 Frokost 
 • 12:45 Øvelse – Eksplosionsteori
 • 13:15 Introduktion til ATEX-direktivet 2014/34/EU, myndigheder og grundbegreber, herunder krav til certificering og fabrikantens forpligtigelser
  v. Steen Christensen, Teknologisk Institut 
  14:00 Pause
 • 14:10 Relevante elektrisk og ikke elektriske beskyttelses-principper for ATEX- materiel f.eks. ”d”, ”p ”,”e”, ”m” og ”i”, samt og ”h” for mekanisk
  v. Steen Christensen, Teknologisk Institut 
 • 15:00 Pause
 • 15:10 Forsat – ”Relevante elektrisk og ikke elektriske beskyttelses-principper”
  v. Steen Christensen, Teknologisk Institut 
 • 16:00 Øvelse ATEX Mærkning
 • 16:30 Tak for i dag

Dag 2

 • 08:45 Morgenkaffe og opsamling på dag 1.
 • 09:15 EU-lovgivning, CE-mærkning, maskinanlæg og standarder
  v. Søren Storm Dansk Standard
 • 10:00 Pause
 • 10:10 EU-lovgivning, CE-mærkning, maskinanlæg og standarder
  v. Søren Storm Dansk Standard 
 • 11:00 Pause
 • 11:10 Hvor er der ATEX-zoner og uheld
  v. Per Kragh, TechCare
 • 12:00 Frokost 
 • 12:45 Installationsstandarden og inspektion EN60079-14 og -17
  v. Per Kragh, TechCare
 • 13:45 Pause
 • 14:00 Installationsstandarden og inspektion EN60079-14 og -17
  v. Per Kragh, TechCare
 • 14:45 Øvelse, ATEX Installationer
 • 15:00 Pause
 • 15:10 Reparation, eftersyn og regenerering af udstyr EN 60079-19
  v. Per Kragh, TechCare
 • 16:00 Pause
 • 16:15 Eksamen