5 dages certificeringskursus

ISO 14001 Lead auditor - certificeret af PECB

Få de nødvendige kompetencer til at planlægge, gennemføre og afrapportere en ISO 14001-audit baseret på kravene i ISO/IEC 17021-1, vejledningen i ISO 19011 og anden bedste auditpraksis.

Oversigt over kurset

Kurset ISO 14001 Lead Auditor certificeret af PECB giver dig de nødvendige kompetencer til at gennemføre effektive audit af miljøledelsessystemer (EMS) ved at anvende bredt anerkendte auditprincipper, -procedurer og -teknikker. Dette kursus kombinerer kravene i ISO/IEC 17021-1, anbefalingerne i ISO 19011 og anden bedste praksis inden for auditering og integrerer dem i en omfattende metodik, der gør det muligt effektivt at planlægge og gennemføre audit i henhold til ISO 14001.

Kurset giver et solidt teoretisk fundament og benytter en praktisk metode med eksempler, øvelser og quizzer, der hjælper dig med at mestre de vigtigste aspekter i forbindelse med audit, som fx fortolkningen af kravene i ISO 14001 i relation til audit, anvendelse af auditprincipper og -metoder, anvendelse af metoder til indsamling og verifikation af vidnesbyrd, ledelse af et auditteam, udarbejdelse af afvigelsesrapporter og udarbejdelse den endelige auditrapport.

Når du har gennemført kurset, har du mulighed for at gennemføre en online- eksamen. Efter du har bestået eksamen, kan du ansøge om at blive certificeret “PECB Certified ISO 14001 Lead Auditor”. Det internationalt anerkendte “PECB ISO 14001 Lead Auditor”-certifikat validerer din faglige ekspertise og viser, at du har viden og færdigheder til at auditere miljøledelsessystemer, der er baseret på kravene i ISO 14001.

Kurset lærer dig, at

Ved afslutningen af dette kursus vil deltagerne være i stand til at:

 • Forklare de grundlæggende begreber og principper i et miljøledelsessystem (EMS) baseret på ISO 14001
 • Fortolke ISO 14001-kravene til et miljøledelsessystem ud fra en auditors perspektiv
 • Evaluere miljøledelsessystemets overensstemmelse med ISO 14001-kravene i henhold til de grundlæggende auditbegreber og -principper
 • Planlægge, gennemføre og afslutte en ISO 14001-audit i henhold til kravene i ISO/IEC 17021-1, vejledningen i ISO 19011 og anden bedste praksis inden for auditering
 • Lede et ISO 14001-auditprogram

Målgruppe for kurset

Kurset ISO 14001 Lead Auditor henvender sig til:

 • Auditorer, der ønsker at gennemføre og lede EMS-audit
 • Ledere eller konsulenter, der ønsker at mestre EMS-auditprocessen
 • Personer med ansvar for at sikre overensstemmelse med kravene i ISO 14001
 • Tekniske eksperter, der ønsker at forberede sig til EMS-audit
 • Ekspertrådgivere inden for miljøledelse

Underviser

Signe MalbergSigne Malberg, seniorkonsulent i Dansk Standard har mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor, og hun er uddannet Lead auditor i ISO 9001 og ISO 14001.

Kursusprogram

Varighed: 5 dage

Dag 1

 • Introduktion til miljøledelsessystemet (EMS) og ISO 14001
 • Kursusmål og -opbygning
 • Standarder og lovgivningsmæssige rammer
 • Certificeringsproces
 • Grundlæggende begreber og principper for miljøledelse
 • Oversigt over kravene i ISO 14001

Dag 2

 • Auditprincipper og forberedelse og iværksættelse af en audit
 • Grundlæggende auditbegreber og -principper
 • Udvikling og teknologi, der påvirker auditering
 • Evidensbaseret auditering
 • Risikobaseret auditering
 • Igangsætning af auditprocessen
 • Auditfase 1

Dag 3

 • Auditaktiviteter på stedet
 • Forberedelse af auditfase 2
 • Auditfase 2
 • Kommunikation under audit
 • Auditprocedurer
 • Udarbejdelse af planer for auditprøvning

Dag 4

 • Afslutning af audit
 • Udarbejdelse af auditresultater og afvigelsesrapporter
 • Auditdokumentation og kvalitetsgennemgang
 • Afslutning af audit
 • Auditors evaluering af handlingsplaner
 • Efter den indledende audit
 • Ledelse af et internt auditprogram
 • Afslutning af kursus

Dag 5

 • Certificeringseksamen

Du finder en uddybet beskrivelse af kursusindhold, læringsmål og certificeringsproces her: https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-14001/iso-14001-lead-auditor 

Mere information om kurset

 • Certificerings- og eksamensgebyrer er inkluderet i kursusprisen
 • PECB giver adgang til kursusmateriale på mere end 450 sider med information og praktiske eksempler.
 • Der vil blive udstedt et kursusbevis svarende til 31 CPD-point (Continuing Professional Development) til deltagere, der har gennemført kurset.
 • Kursusdeltagere, der ikke består eksamen, kan inden for 12 måneder tage en reeksamen. Første reeksamen er inkluderet i kursusprisen
 • Undervisning foregår på dansk. Kursusmateriale samt eksamen er på engelsk.

Kursisten booker selv sin online-eksamen efterfølgende via PECB: https://pecb.com/en/eventExamList/schedule 

Certificering

Når du har bestået eksamen, kan du ansøge om en af de certificeringer du kan se her
https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-14001/iso-14001-lead-auditor 

Du vil modtage et certifikat, når du opfylder alle de krav, der er knyttet til den valgte certificering.

ISO 14001 Lead Implementer