Webinar via Teams den 10. juni, kl. 13.00-14.00

Kickoff til standarder for menstruationsprodukter

Mange menstruationsprodukter består primært af plastik. Kom og hør, hvordan du kan få indflydelse på de kommende krav, der skal stilles til produkterne i forbindelse med sikkerhed, sundhed, miljø og performance.

Oversigt 

De fleste menstruationsprodukter består hovedsageligt af plastik og er til engangsbrug. Det betyder, at de bliver til affald efter blot et enkelt brug, hvilket giver store omkostninger i forbindelse med bortskaffelse.

Derfor er der er et internationalt ønske om at ensarte kravene til både sundheds-, sikkerheds- og miljøaspektet inden for menstruationsprodukter. Dette gælder i forhold til design, produktion og bortskaffelse. Desuden ønsker producenter og myndigheder at sikre internationale rammer for innovativ produktudvikling samt at lette samhandlen.

Danske interessenter med faglig viden eller interesse inden for menstruationsprodukter har mulighed for at være med til at udvikle rammerne og sætte et dansk præg på de menstruationsprodukter, der kommer til at præge morgendagens marked. Eftersom arbejdet endnu ikke er påbegyndt, har du ved at deltage i det danske udvalg mulighed for at få en høj grad af indflydelse på de kommende internationale standarder. Deltagelse i standardiseringsarbejdet giver desuden mulighed for at være på forkant med de kommende krav, få opdateret sin viden på området samt mulighed for at skabe et stort, internationalt netværk.

På mødet får du en introduktion til arbejdet i den nye, tekniske komité for menstruationsprodukter samt en introduktion til forslaget om den første, internationale standard for menstruationsprodukter, der omhandler generelle sikkerheds- og sundhedskrav samt performance. Derudover får du et indblik i standardiseringsarbejdet, og hvad det vil sige at være i et dansk standardiseringsudvalg, samt hvordan man bedst muligt kan få indflydelse på en standard.

Det får du ud af det

  • Overblik over kommende standarder
  • Indsigt i hvordan du kan få indflydelse
  • Opdateret viden på området

Målgruppe

Alle, der ønsker at få indflydelse på den kvalitet, der for fremtiden vil være for menstruationsprodukter, blandt andre producenter, sundhedsfaglige personer og offentlige instanser.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lærke Høllund, standardiseringskonsulent i Dansk Standard, på lhd@ds.dk eller på tlf.: 39966159 eller Tilde Elkjær, standardiseringskonsulent i Dansk Standard, på te@ds.dk eller på 39966158.

Program

  • Velkomst og præsentation
  • Introduktion til dansk standard
  • Introduktion til standardiseringsarbejdet
  • Ny, teknisk international komité for menstruationsprodukter (Scope)
  • Første internationale standard for menstruationsprodukter
  • Hvad vil det sige at deltage i et dansk S-udvalg
  • Spørgsmål og afrunding