Onlinekursus

Miljøledelse - ISO 14001:2015 - Sådan anvender du standarden

Over to formiddage bliver du klogere på, hvordan du i praksis anvender ISO 14001. Du lærer, hvordan standarden kan implementeres og anvendes i dagligdagen. Kurset afholdes via Microsoft Teams.

Oversigt

Over to formiddage bliver du klogere på, hvordan du i praksis anvender ISO 14001. Du lærer, hvordan standarden kan implementeres og anvendes i dagligdagen - fra selve opbygningen af et ledelsessystem for miljø over vurdering og håndtering af risici til selve evalueringen af organisationens miljøindsats.

Kurset afholdes via Microsoft Teams. Underviseren benytter i sin præsentation en indbygget survey-funktion, hvor du som deltager får mulighed for at teste din erhvervede viden. Samtidig bliver der tid til løbende at stille underviseren spørgsmål.

Kurset giver dig

 • Viden om miljøstandardens opbygning og anvendelsesområde og viden om hvilke andre ledelsessystemer, den kan kobles med
 • Sammenhæng mellem ledelsessystemet og virksomhedens strategi
 • Forståelse for samspillet mellem miljøledelse og efterlevelse af interessenters krav
 • En tilgang til at implementere et miljøledelsessystem og metodik til kortlægning af væsentlige miljøforhold
 • Vejledning i vedligeholdelse og løbende forbedring af systemet, herunder gennemførelse af audit.

Målgruppe

Kurset er målrettet deltagere, som søger grundlæggende viden om forretningskritisk miljøledelse samt viden om anvendelsen og implementering af ISO 14001.

Undervisere

Signe Malberg, Seniorkonsulent i Dansk Standard med mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 14001 og ISO 9001.

 

Program

Dag 1

 • 09:00 Velkomst og introduktion til kursusform og -indhold
 • 09:15 Grundlæggende principper bag et miljøledelsessystem – forberedelse og strategi
 • 09:30 Planlægning og Risikovurdering
 • 10:15 Pause
 • 10:30 Miljøpolitik, miljømål og handlingsplaner
 • 11:15 Livscyklusperspektiv
 • 11:50 Afrunding
 • 12:00 Tak for i dag

Dag 2

 • 09:00 Velkomst og repetition
 • 09:10 Miljøpræstation og drift
 • 10:15 Pause
 • 10:30 Evaluering; måling, interne audits og ledelsens evaluering
 • 11:30 Forbedring
 • 11:50. Opsamling
 • 12:00 Tak for denne gang

Du modtager kursuspræsentationen og den nyeste ISO 14001-standard digitalt.