Onlinekursus

Miljøledelse - ISO 14001:2015 - Sådan anvender du standarden

Over to formiddage bliver du klogere på kravene i ISO 14001:2015. På kurset gennemgår vi standardens kapitler og de enkelte krav. Du præsenteres undervejs for eksempler på, hvordan kravene omsættes til praksis.

Oversigt

Over to formiddage bliver du klogere på kravene i ISO 14001:2015. På kurset gennemgår vi standardens kapitler og de enkelte krav. Du præsenteres undervejs for eksempler på, hvordan kravene omsættes til praksis.

Kurset afholdes via Microsoft Teams. Underviseren benytter i sin præsentation en indbygget survey-funktion, hvor du som deltager får mulighed for at teste din erhvervede viden. Samtidig bliver der tid til løbende drøftelser med de andre kursister og stille underviseren spørgsmål.

Hvorfor skal virksomheden arbejde med miljøledelse?

Bæredygtighed er i dag af stor betydning for alle organisationer, offentlige som private, og med et ledelsessystem efter ISO 14001-standarden kan denne dagsorden sættes i en struktur i jeres organisation, så I synliggør jeres mål og vejen til at opnå dem.

ISO-standarder er internationalt anerkendte standarder, som sætter rammerne for, hvordan virksomheder over hele verden systematisk bør arbejde for at opnå forbedringer efter best practise inden for de områder, som standarderne dækker. Med ISO 14001 for miljøledelse får virksomheder dermed værktøjer til at arbejde mere bæredygtigt og opnå miljøforbedringer. Fx kræver et miljøledelsessystem, at virksomheden opstiller en miljøpolitik, og at der arbejdes systematisk med miljømål såsom at nedbringe forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet. Desuden sikrer ISO 14001 en bedre miljømæssig præstation af produkter og services, fordi den fordrer, at man inddrager et livscyklusperspektiv, så miljøpåvirkninger ikke skubbes videre til andre steder i værdikæden.

Miljøledelse kan med fordel også anvendes som et konkret værktøj til at implementere FN’s grønne verdensmål i forretningen, og samtidigt får du et værktøj til at dokumentere virksomhedens indsats både eksternt og internt.

Alle ISO’s ledelsessystemer er opbygget efter den samme grundstruktur - High Level Structure (HLS). Det betyder, at hvis virksomheden i forvejen har et ISO-ledelsessystem implementeret, så kan man lettere integrere systemerne til ét fælles ledelsessystem.

Kurset giver dig

 • Overblik over kravene i ISO 14001
 • Viden om miljøstandardens opbygning og anvendelsesområde og viden om hvilke andre ledelsessystemer, den kan kobles med
 • Indsigt i sammenhængen mellem ledelsessystemet og virksomhedens strategi
 • Forståelse for samspillet mellem miljøledelse og efterlevelse af interessenters krav

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere og nøglemedarbejdere, som søger grundlæggende viden om miljøledelse samt anvendelse og implementering af ISO 14001.

Undervisere

Signe Malberg, Seniorkonsulent i Dansk Standard med mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 14001 og ISO 9001.

 

Program

Dag 1

 • Velkomst og introduktion
 • Grundlæggende principper bag et miljøledelsessystem – forberedelse og strategi
 • Planlægning af ledelsessystemet
 • Livscyklusperspektiv
 • Miljøpolitik

Dag 2

 • Miljømål og handlingsplaner
 • Støttefunktioner
 • Miljøpræstation og drift
 • Evaluering af ledelsessystemet
 • Forbedringer

Du modtager kursuspræsentationen og den nyeste ISO 14001-standard digitalt et par dage inden kurset.