Online via Teams tirsdag d. 15. december, kl. 10 – 11.30

Webinar: Ny standard for maritim energieffektivitet

Få tidligt indsigt i en kommende standard, der har til formål at reducere CO2-udledningen i den maritime sektor samt at understøtte arbejdet med FN’s verdensmål. Standarden bliver et internationalt værktøj til at sammenligne og vælge energieffektive løsninger.

Oversigt

Dansk Standard har sammen med Danske Maritime, Danske Rederier og Reflow Maritime, igangsat et projekt (støttet af Den Danske Maritime Fond) om at udvikle en ny ISO-standard for maritim energieffektivitet. Den nye standard vil give rederier og producenter af maritimt udstyr et internationalt anerkendt værktøj til at sammenligne og vælge de mest energieffektive løsninger. Projektet vil derved hjælpe den maritime sektor med at reducere CO2-udledning samt understøtte arbejdet med IMO’s Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) og FN’s verdensmål. Projektet blev igangsat i oktober 2020 og vil løbe de næste 3,5 år.

Hør mere om arbejdet med den kommende standard på dette webinar samt om dens indhold og om mulighederne for at få indflydelse på udviklingen af standarden.

Det får du ud af det

 • Få tidligt indsigt i arbejdet med udviklingen af en ny ISO-standard for maritim energieffektivitet
 • Lær mere om den nye standard, og hvilken betydning den kan få for den danske maritime sektor
 • Hør, hvordan du kan få indflydelse og være med til at sætte den overordnede retning for indholdet af den nye standard

Målgruppe

Arrangementet henvender sig til virksomheder, myndigheder og andre med interesse for den maritime sektor og bæredygtighed, herunder redere og producenter af udstyr til skibe.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Ditte Klint Heede, konsulent i Dansk Standard, dkh@ds.dk eller tlf.: 61928242.

Program

 • 10.00 Velkommen og introduktion til dagens program v/Ditte Klint Heede, Konsulent, Dansk Standard

 • 10.05 Standardisering som løftestang for bæredygtighed v/Anne Holm Sjøberg, Afdelingschef, Dansk Standard

 • 10.15 Værdien af den nye standard for den danske maritime sektor v/Valdemar Ehlers, Teknisk Direktør, Danske Maritime

 • 10.25 Udviklingen af en ny ISO-standard for maritim energieffektivitet v/Ditte Klint Heede, Konsulent, Dansk Standard

 • 10.50 Indholdet af den nye standard v/Per Velk, Seniorkonsulent, Dansk Standard

 • 10.55 Spørgsmål og svar

 • 11.15 Projektets næste trin og muligheder for at få indflydelse v/Ditte Klint Heede, Konsulent, Dansk Standard

 • 11.30 Tak for i dag

Dato for afholdelse