- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du accepterer.

Acceptér cookies

Hvordan foregår dit udvalgsarbejde?

Kick off

Dansk Standard inviterer potentielle udvalgsmedlemmer til et kick off-møde. Her kan man få mere at vide om den standard, som skal udvikles.

Første møde i dansk udvalg

På det første udvalgsmøde udpeges en formand blandt medlemmerne. Strategien fastlægges, fx besluttes det, hvem der deltager aktivt i det internationale arbejde, og hvor ofte udvalget skal mødes.

Første internationale møde: Strategi og nedsættelse af arbejdsgrupper

De danske deltagere repræsenterer det danske udvalg. Der nedsættes arbejdsgrupper, som udarbejder konkrete forslag til standarden. Medlemmer af det danske udvalg kan deltage i disse.

Arbejdsgrupper udarbejder udkast til standard

De internationale arbejdsgrupper udarbejder et udkast til standarden. De danske medlemmer kan også deltage her, hvor en aktiv indsats giver den største indflydelse.

Internationalt møde: Beslutning om høring

Når arbejdsgruppen har opnået konsensus om standarden, sendes den til den tekniske komité til godkendelse. Derefter sendes den i høring i alle medlemslandene.

Høring

Alle medlemslande foretager en national høring, hvor alle kan komme med kommentarer til den foreslåede standard. I Danmark kan forslagene ses og kommenteres gratis på ds.dk/forslag.

Dansk stemme og kommentarer

Høringssvarene behandles i det nationale udvalg, som beslutter, om der skal stemmes ja, nej eller abstain (ingen holdning). Udvalget beslutter også, hvilke eventuelle kommentarer der skal sendes videre.

Opdatering af forslag i arbejdsgruppen

På baggrund af de nationale udvalgskommentarer reviderer den internationale arbejdsgruppe forslaget, inden det sendes til en endelig afstemning i medlemslandene. De danske deltagere kan også deltage her.

Endelig afstemning

Det endelige forslag til standarden udsendes til alle medlemslande til den sidste afstemning, hvor der kun kan stemmes ja eller nej.

Dansk stemme ja/nej

Det danske udvalg stemmer for eller imod forslaget og kan ikke længere fremsætte tekniske kommentarer.

Publicering

Standarden færdiggøres i arbejdsgruppen. Herefter sendes den endelige udgave til centralsekretariatet, dvs. CEN, CENELEC, ISO eller IEC, der publicerer den færdige standard.

Lancering

Dansk Standard udgiver og lancerer den endelige standard. Det er frivilligt, om vi implementerer (udgiver) ISO- og IEC-standarder som danske standarder. CEN-, CENELEC- og ETSI-standarder skal implementeres, og konfliktende nationale standarder skal trækkes tilbage.