- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du accepterer.

Acceptér cookies

Kvalitetsledelse – ISO 9001

08 marts 2016

Et kvalitetsledelsessystem skaber overblik over virksomhedens arbejds- og forretningsgange. Det er et effektivt styringsinstrument til at overvåge og korrigere virksomhedens handlinger.

Et kvalitetsledelsessystem giver dig og din virksomhed klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering, så organisationen har et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj.

Et kvalitetsledelsessystem er anerkendte overalt i hele verden, og ISO 9001 er for mange synonym med kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog.

Et kvalitetsledelsessystem går hånd i hånd med andre systemer, som du og din virksomhed måske allerede benytter. Fx total kvalitetsstyring, kvalitetsprismodeller, LEAN, six sigma, business process reengineering, balanced score card og activity based costing.

Bliv undervist af eksperterne

Brug 3 timer eller en dag på at lære om ISO 9001.

ISO 9001 kursusoversigt

Hvad er fordelene ved kvalitetsledelse

  • organisationen kan udarbejde transparente aftaler – fordi fundamentet er  entydig
  • organisationens processer optimeres – og derved spares ressourcer på  unødvendige omveje
  • ledelsen opnår et bedre overblik – baseret på fakta
  • medarbejdere bliver aktive medspillere – og kan derfor tage mere ansvar
  • frigiver tid og ressourcer
  • forbedrer tilfredsheden – både internt i organisationen og eksternt blandt  kunder,
  • samarbejdspartnere og aktionærer
  • styrker konkurrenceevnen ved at have fokus på kunden og kundens forventninger
  • optimerer virksomhedens output, fordi produkter og serviceydelser leveres  effektivt og til den bedst mulige pris.

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

Vi rådgiver dig og din virksomhed om relevant og effektiv implementering og vedligeholdelse af et kvalitetsledelsessystem. Vi kan hjælpe jer med udvalgte dele af processen eller helt frem til en ISO 9001-certificering.

Få udarbejdet en GAP-analyse

Få udarbejdet en GAP-analyse

Få udarbejdet en 360°-måling

360° måling af ledelsessystem

Få optimalt udbytte af det nye ledelsessystem

Vi tilbyder undervisning og oplæring, og vi hjælper med at give ejerskab af ”kvalitetstankegangen” i hele virksomheden.

Vi uddanner virksomhedens interne auditorer og bistår ved interne såvel som eksterne audits. Desuden kan vi helt eller delvist udarbejde ledelsens evaluering. Derudover sparrer vi med ledelsen og/eller den kvalitetsansvarlige for at udvikle, kvalitetssikre og vedligeholde systemet.

Hvad mener virksomhederne om ISO 9001

Er I klar til ISO 9001?

Giver jeres kvalitetsarbejde værdi?