Your work on the committee

At Danish Standards we are standardization experts, and we facilitate the process. Our core product is standards. But we do not make the standards ourselves – the users do.

Once your committee work has begun, you will contribute to defining the contents of the standards. The work is carried out in connection with committee meetings, where decisions are made based on the broadest consensus possible. Therefore, the process at the meetings where discussions and presentation of professionally founded arguments take place is the alpha and omega of achieving the best outcome in the final standard.

Your role on the committee is to:

  • participate in discussions and provide argumentation
  • develop the strategy, focus, and key issues of the committee
  • consider comments in connection with public consultation
  • prepare proposals for consultation responses
  • report to the other committee members after participation in international meetings
  • contribute to communicating the work of the committee and the standards.

Danish Standards facilitates the work of the committee, and a regular consultant from Danish Standards participates in all meetings of the committee. The consultant ensures that you are always well informed, receive notifications of meetings, minutes, etc. It is also the consultant from Danish Standards who equips relevant committee members for joint representation at meetings abroad.

Contact us

Mads Nørregård
Mads Nørregård Seniorkonsulent | Senior Consultant
Salg og kundeservice
E: mn@ds.dk
T: 39 96 61 33
Tobias Klithammer Larsen
Tobias Klithammer Larsen Konsulent | Consultant
Salg og kundeservice
E: tkl@ds.dk
T: 39 96 61 34

Scroll ned og få en detaljeret oversigt over dit udvalgsarbejde fra første kick off-møde til publicering af standarden

Kick off
Dansk Standard inviterer potentielle udvalgsmedlemmer til et kick off-møde. Her kan man få mere at vide om den standard, som skal udvikles.

Første møde i dansk udvalg
På det første udvalgsmøde udpeges en formand blandt medlemmerne. Strategien fastlægges, fx besluttes det, hvem der deltager aktivt i det internationale arbejde, og hvor ofte udvalget skal mødes.

Første internationale møde: Strategi og nedsættelse af arbejdsgrupper
De danske deltagere repræsenterer det danske udvalg. Der nedsættes arbejdsgrupper, som udarbejder konkrete forslag til standarden. Medlemmer af det danske udvalg kan deltage i disse.

Arbejdsgrupper udarbejder udkast til standard
De internationale arbejdsgrupper udarbejder et udkast til standarden. De danske medlemmer kan også deltage her, hvor en aktiv indsats giver den største indflydelse.

Internationalt møde: Beslutning om høring
Når arbejdsgruppen har opnået konsensus om standarden, sendes den til den tekniske komité til godkendelse. Derefter sendes den i høring i alle medlemslandene.

Høring
Alle medlemslande foretager en national høring, hvor alle kan komme med kommentarer til den foreslåede standard. I Danmark kan forslagene ses og kommenteres gratis på ds.dk/forslag.

Dansk stemme og kommentarer
Høringssvarene behandles i det nationale udvalg, som indstiller, om der skal stemmes ja, nej eller abstain (ingen holdning). Udvalget beslutter også, hvilke eventuelle kommentarer der skal sendes videre.

Opdatering af forslag i arbejdsgruppen
På baggrund af de nationale udvalgskommentarer reviderer den internationale arbejdsgruppe forslaget, inden det sendes til en endelig afstemning i medlemslandene. De danske deltagere kan også deltage her.

Endelig afstemning
Det endelige forslag til standarden udsendes til alle medlemslande til den sidste afstemning, hvor der kun kan stemmes ja eller nej.

Dansk stemme ja/nej
Det danske udvalg stemmer for eller imod forslaget og kan ikke længere fremsætte tekniske kommentarer.

Publicering
Standarden færdiggøres i arbejdsgruppen. Herefter sendes den endelige udgave til centralsekretariatet, dvs. CEN, CENELEC, ISO eller IEC, der publicerer den færdige standard.

Lancering
Dansk Standard udgiver og lancerer den endelige standard. Det er frivilligt, om vi implementerer (udgiver) ISO- og IEC-standarder som danske standarder. CEN-, CENELEC- og ETSI-standarder skal implementeres, og konfliktende nationale standarder skal trækkes tilbage.