Committee

Wind energy systems (S-588)

The committee works with standards within the development, production, testing, installation and operation of wind turbines and wind turbine components.

Are you interested in participating in the committee?
Christine Weiboel 1635X489 Neu
Næste møde
19 Oct

Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: cwb@ds.dk
T: 39 96 63 88

Work area

Udvalget deltager aktivt i udviklingen af standarder for on- og offshore vindenergisystemer og dets arbejde er fordelt på 13 underudvalg:

U-01 - Last og sikkerhed
U-02 - Måleprocedurer
U-03 – Kommunikation
U-04 – Gear
U-05 – Projektgodkendelse
U-06 - Eltekniske (hoved)komponenter til vindmøller
U-07 – Støj
U-08 – Lynbeskyttelse
U-09 – Vinger
U-10 – Availability
U-11 - Elektriske egenskaber for vindkraftanlæg
U-12 - Beskyttelsesforanstaltninger - Krav til konstruktion, drift

Udvalget er med til at udvikle og videreudvikle standarder på både nationalt, europæisk og internationalt niveau. Principielt arbejder udvalget for at alle standarder for vindmøller bliver udarbejdet på internationalt niveau, standarderne implementeres efterfølgende på europæisk niveau.

Danmark overtog sommer 2013 driften af det internationale IEC TC 88 Wind energy generation systems -sekretariat.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale, europæiske og danske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer som udvalget har ansvar for og hvor standardiseringsarbejdet bliver organiseret i internationale arbejdsgrupper:

Udover disse tekniske komiteer bliver arbejdet også organiseret i forhold til liaisoner med relaterede standardiseringsarbejder i andre tekniske komiteer og danske udvalg fx IECRE (IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Renewable Energy Applications) som følges i S-498/U-07 - IECRE Certificeringssystem for vedvarende energi.

Target group

Producenter, forsknings- og undervisningsinstitutioner, leverandører, testlaboratorier og myndigheder. 

Price

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Participants in the committee

 • Aalborg Universitet
 • Blade Test Centre A/S
 • COWI A/S
 • DEIF A/S
 • DNV Denmark A/S
 • DTU Electro
 • DTU Vindenergi
 • EMD International A/S
 • Energinet
 • Energistyrelsen
 • Envision Energy (Denmark) ApS
 • ExxonMobil Nordic, Filial af ExxonMobil Nordic AS
 • Fonden Lindoe Offshore Renewables Center
 • Force Technology
 • Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
 • LM Wind Power A/S
 • Nordvestjysk Folkecenter For Vedvarende Energi
 • Ørsted A/S
 • Ørsted A/S HELMF, Corporate Information Security
 • Ørsted Offshore
 • Ørsted Wind Power A/S
 • Peak Wind ApS
 • PolyTech A/S
 • Riskpoint A/S
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
 • Svend Ole Hansen ApS
 • Sweco Danmark A/S
 • Vattenfall Vindkraft A/S
 • Vestas Wind Systems A/S