Vejvedligeholdelse, vintertjenester og affaldshåndtering (S-381)

Udvalget arbejder med standardisering af terminologi, funktionelle specifikationer, prøvningsmetoder, måling/verifikation af kvaliteten for udstyr til vintertjeneste og rabatvedligeholdelse.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale og europæiske standardiseringsarbejde for udstyr til vintertjeneste og rabatvedligeholdelse. 

Udvalget følger arbejdet i den europæiske komité CEN/TC 337 Winter maintenance and road service area maintenance equipment, der beskæftiger sig med standarder for udstyr til snerydning og anden vedligeholdelse af vejarealer og rabatter. Dette omfatter bl.a. saltspredere, sneskrabere, sneplove, mekaniske hækkesakse og beskærere, plæneklippere, såmaskiner, koste m.m.

Ved udarbejdelsen af standarderne søger man at afdække områderne for terminologi, funktionelle specifikationer, prøvningsmetoder, måling/verifikation af kvaliteten af det udførte arbejde, forbrug af salt (af økonomiske samt miljømæssige årsager), mv. Det overordnede mål med arbejdet er at harmonisere kravene til procedurerne for prøvning samt levering for alt europæisk udstyr af denne art. Arbejdsområdet omfatter dog ikke sikkerhedsaspekter.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter, kommuner og Vejdirektoratet.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Danfoss Power Solutions ApS (Nordborg)
  • Epoke A/S
  • Skako Vibration A/S
  • SPECIAL MASKINER A/S