Om standarder

Hvad er en standard?

Selvom der findes over 36.000 forskellige standarder, er det ikke alle, som er klar over, hvad en standard er, og hvor store fordele der kan være ved at bruge dem.

Overvågning af standarder Hvorfor laver vi standarder?

Alle har gavn af standarder

I hverdagen tænker vi sjældent over, at der er standarder overalt - selvom mange af dem har stor betydning for os. Tænk bare, hvis el-pæren ikke passede til lampen, hvis skruen ikke passede til møtrikken, hvis USB-stikket kun passede ind i nogle PC’er - eller hvis ingen var enige om fundamentale ledelses- og kvalitetsprincipper. Det ville ikke være særligt effektivt.

Man kan sige, at standarder er et fælles sprog, der gør, at vi kan forstå tingene ens. Det betyder, at vi kan være sikre på, at det, vi samarbejder om eller køber af hinanden, svarer til forventningerne – uanset om det foregår mellem virksomheder, myndigheder eller forbrugere.

Standarder kan fx sætte krav til et produkts ydeevne, eller beskrive fagudtryk på et givent område. Standarder kan også anvise metoder til fx prøvning af et produkts holdbarhed.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140

Fra gyngestativet til vingen på vindmøllen

Standarder bliver brugt i det store og i det små, i helheden og detaljen, lokalt og globalt. Der er standarder for alt lige fra gyngestativet på legepladsen til vingen på vindmøllen. Det sikrer kvalitet og sikkerhed for os alle. Så gyngen holder og vindmøllen drejer rundt. Standarder gør det nemmere for virksomheder at producere, nytænke, samarbejde og handle med hinanden – også over grænser, fordi der er enighed om grundlæggende retningslinjer, metoder og konstruktioner. Og tillid til disse. Derfor står standardisering også højt på den politiske dagsorden, fordi det skaber best practice, markedsadgang, konkurrencekraft, tillid, internationalisering, gennemsigtighed, produktivitet, sikkerhed og kvalitet.

DS-universet

Husk, at du kan deltage gratis DS-universets kurser, hvor Dansk Standards eksperter underviser i emner indenfor standardisering.

Du kan også få et hurtigt indblik i standardisering igennem vores små videoer.

Ny med standarder?

Kom godt i gang med standarder

Mange af os er vant til, at de fleste ting i vores hverdag passer sammen. Fx at den elektriske pære passer i lampens gevind. Vi kan slet ikke forestille os et samfund, hvor man ikke kan regne med, at produkter og processer fungerer og spiller sammen. 

Læs mere

Kort om standarder og standardisering

Den formelle definition på en standard

Dokument til fælles og gentagen anvendelse, der giver regler, retningslinjer eller karakteristiske træk ved aktiviteter eller ved resultaterne af disse. Dokumentet er fastlagt ved konsensus og vedtaget af et anerkendt organ. Hensigten er at opnå optimal orden i en given sammenhæng.

En standard kan stille krav til

konstruktion, fx papirformater, gevind og dataformater; systemer, fx kvalitetsledelse, risikoanalyse og miljøledelse; ydeevne, fx styrke og holdbarhed, sikkerhed, ergonomi, støj og stråling. 

 

Standarder kan også

fastlægge symboler, fx et piktogram, der viser, at rygning er forbudt; beskrive terminologien på et fagområde, fx den korrekte definition af en elektrode; anvise metoder, fx til kemiske analyser eller prøvning.

Er standarder lovpligtige?

Det er som udgangspunkt frivilligt at benytte en standard. Der er dog enkelte undtagelser, hvor man skal efterleve en standard.

 

Det er tilfældet:

 

- når en virksomhed reklamerer med, at et produkt eller en ydelse lever op til kravene i en given standard.

- når det står i en kontrakt eller i en mærkningsordning, at et produkt eller en ydelse lever op til en eller flere standarder.

- når love eller direktiver påbyder, at bestemte standarder skal følges.

Hvor mange standarder findes der?

Der findes i øjeblikket over 28.000 gældende standarder i Danmark. Heraf er over 99 % europæiske eller internationale standarder, og altså kun 1 % er nationale danske standarder.

Derfor koster standarder penge

Når du køber en standard, betaler du ikke bare for papir og trykning eller udarbejdelsen af PDF-filen, men også for de mange arbejdstimer - typisk over en periode på 3 til 5 år - der ligger forud, før det endelige dokument kan udgives.

 

Læs mere om hvorfor standarder koster penge