Om standarder

Hvorfor laver vi standarder?

Tænk bare på, hvor ofte vi gør ting, som bare virker. Vi sætter uden problemer batterier i vores fjernbetjening, selvom batterierne er danske, og fjernbetjeningen er japansk. Og hvis vi bygger et hus, passer dørene til dørkarmene, og vinduesglassene i vinduesrammerne. Det er praktisk.

På samme måde gør standarder det lettere at udvikle og producere produkter for erhvervslivet. Standarderne anviser en måde at gøre tingene på, som gør, at produkterne nemmere kan afsættes. Endvidere gør standarder det nemmere at samarbejde med andre virksomheder og leverandører, fordi man ved, hvad man har at forholde sig til. Standarder mindsker også omkostningerne til forskellige former for prøvninger og godkendelser. Når et produkt lever op til en europæisk standard, må det som hovedregel frit eksporteres til de andre EU-lande, uden at de må stille yderligere krav til produktet.

Derved undgår man tekniske handelshindringer. Standarder er derfor med til at gøre samhandel mindre bureaukratisk. Forbrugerne har også stor gavn af standarder. Standarder betyder mere sikre og velfungerende produkter, fx legetøj, der ikke er farligt for børn, og kontorstole, der kan indstilles ergonomisk korrekt. Forbrugerne får også flere produkter at vælge mellem, fordi virksomhederne får lettere adgang til markedet. De lavere fremstillingsomkostninger og den øgede konkurrence på tværs af landegrænser kan tilmed bevirke, at produkterne bliver billigere.

Det er svært at forestille sig et moderne samfund uden standarder. Det er ikke kun tekniske anliggender, der er genstand for standardisering. Temaer som sundhed, sikkerhed, miljø, arbejdsmiljø, etik, bæredygtighed, samfundsmæssigt ansvar (SR) og tilgængelighed er eksempler på emner, som oftere og oftere indgår, når nye standarder udvikles, og gamle revideres. Også emner som IT-clouding, Green IT, forsyningssikkerhed, outsourcing, ernæring og krav til kvalitet og service ved tatovering er i dag områder for standardisering.

Video: Hvorfor laver vi standarder?

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140

Den formelle definition på en standard lyder:

Dokument til fælles og gentagen anvendelse, der angiver regler, vejledning eller karakteristiske træk ved aktiviteter eller ved resultaterne af disse. Dokumentet er fastlagt ved konsensus og vedtaget af et anerkendt organ. Hensigten er at opnå optimal orden i en given sammenhæng.

DS-universet

Husk, at du kan deltage gratis DS-universets kurser, hvor Dansk Standards eksperter underviser i emner indenfor standardisering.

Du kan også få et hurtigt indblik i standardisering igennem vores små videoer.