Ledelsesstandard

ISO 50001 Energiledelse

Energiledelse ISO 50001 sikrer systematik, kvalitet, ledelsesfokus og fremdrift i organisationens energi- og klimaindsats. Gevinsten er overblik, monitorering af indsatser, øgede kompetencer og fremdrift i forhold til at optimere og reducere energiforbruget.

Køb standarden i webshop

Energiledelse

Den internationale standard for energiledelse, ISO 50001, hjælper virksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende optimerer og reducerer ressource- og energiforbruget. Energiledelse er et effektivt værktøj til at opstille en ambitiøs energipolitik og kontinuerligt arbejde systematisk med energimål på alle niveauer.

Får virksomheden en ISO 50001-certificering, er der desuden den fordel, at energisyn ikke bliver krævet, så længe organisationerne lever op til standarden. Dermed sparer organisationerne penge og ressourcer.

Guide til smv’er

Et energiledelsessystem er ikke kun for store virksomheder. Men for især mindre virksomheder med begrænsede ressourcer kan det virke som en stor mundfuld at sætte sig ind i en standard. Derfor er der udviklet en guide, der kan hjælpe virksomhederne med at omsætte standardens tekst til praktisk arbejde om energieffektivitet og energiledelse i virksomheden. Denne vejledning viser trin for trin, hvordan der kan arbejdes med energiledelse med udgangspunkt i virksomheders egne erfaringer.

De centrale elementer i ISO 50001 - energiledelse:

 • Energipolitik
  Ledelsen skal forpligte sig til løbende at arbejde med forbedringer. Det er helt centralt, at ledelsen vedtager en energipolitik og en målsætning for energiarbejdet.  
 • Planlægning
  I planlægningsfasen kortlægges energiforbruget. Energiprojekter skal identificeres, og der opstilles mål og handlingsplaner.
 • Iværksættelse og drift
  Der allokeres ressourcer, gennemføres projekter, foretages energirigtige indkøb på drift og vedligehold.
 • Check og korriger
  Det er vigtigt at tjekke energiarbejdet løbende ved at måle, overvåge, og følge op på afvigelser med korrigerende handlinger.

 • Ledelsens evaluering
  Et vitalt element i energiledelse er ledelsens årlige evaluering. Det er med til at forankre arbejdet i organisationen og med til at sikre fremdrift. Ledelsen skal iværksætte løbende forbedringer.

Effekter af at bruge energiledelse

 • Organisationen kan arbejde målrettet, systematisk og kontinuerligt på at efterleve de politiske klimamålsætninger.
 • Sikrer en tydelig involvering og forpligtelse af topledelsen samt organisering af arbejdet med energiledelse.
 • Bidrager til at reducere CO2-emissionen.
 • Erfaringer fra danske virksomheder viser, at de sparer ca. 10 % af deres energiforbrug fra drift af egne bygninger og faciliteter allerede efter det første år.
 • Mange virksomheder vælger at blive certificeret i energiledelse ISO 50001 hvilket gør arbejdet med energiledelse nemt at kommunikere til samarbejdspartnere og kunder mfl.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende ISO 50001?

 • Virksomheden får en internationalt anerkendt metode til at arbejde systematisk med at reducere energiforbruget.
 • Virksomheden minimerer energiforbruget og omkostningerne i organisationen og frigør midler til andre aktiviteter.
 • Virksomheden får et redskab til at reducere CO2-emissionen.
 • Virksomheden kan dokumentere over for omverdenen, hvordan man sikrer ”orden i eget hus” og arbejder målrettet med at forbedre energieffektiviteten.

Energiledelse for mindre og mellemstore virksomheder

Få en trin for trin vejledning til hvordan I kan arbejde med energiledelse.

Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Christine Weibøl Bertelsen Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: cwb@ds.dk
T: 39966388

Køb af ISO 50001

 

Andre ledelsesstandarder

Læs også om andre ledesessystemer

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

Rådgivning

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

ISO 50001 er opbygget som en ledelsesstandard og kan nemt tilpasses, hvis I allerede har et kvalitets- og ledelsessystem som fx ISO 9001 eller ISO 14001. Dansk Standard  kan hjælpe jer med det og tilbyder målrettet rådgivning om energiledelse. Vi er med hele vejen fra start til slut eller i det omfang, I ønsker.

 

Vi rådgiver kommuner, staten og virksomheder om, hvordan de får størst udbytte af energiledelse. Vi hjælper fx med at opstille politikker, beskrive mål, afdække gældende lovkrav, afholde pedelkurser og udvikle værktøjer.

Hjælp og support

Hjælp og support

Har du andre spørgsmål?

Fik du ikke svar på det, du søgte efter, så kan du sandsynligvis finde det i vores Hjælp og support. Det er der, vi samler de bedste svar på de oftest stillede spørgsmål.