Ledelsesstandard

ISO 50001 Energiledelse

Energiledelse ISO 50001 sikrer systematik, kvalitet, ledelsesfokus og fremdrift i organisationens energi- og klimaindsats. Gevinsten er overblik, monitorering af indsatser, øgede kompetencer og fremdrift i forhold til at optimere og reducere energiforbruget.

Køb standarden i webshop

De centrale elementer i ISO 50001 - energiledelse:

 • Energipolitik
  Ledelsen skal forpligte sig til løbende at arbejde med forbedringer. Det er helt centralt, at ledelsen vedtager en energipolitik og en målsætning for energiarbejdet.  
 • Planlægning
  I planlægningsfasen kortlægges energiforbruget. Energiprojekter skal identificeres, og der opstilles mål og handlingsplaner.
 • Iværksættelse og drift
  Der allokeres ressourcer, gennemføres projekter, foretages energirigtige indkøb på drift og vedligehold.
 • Check og korriger
  Det er vigtigt at tjekke energiarbejdet løbende ved at måle, overvåge, og følge op på afvigelser med korrigerende handlinger.
 • Ledelsens evaluering
  Et vitalt element i energiledelse er ledelsens årlige evaluering. Det er med til at forankre arbejdet i organisationen og med til at sikre fremdrift. Ledelsen skal iværksætte løbende forbedringer.

Hvad er fordelene ved energiledelse - ISO 50001

 • Minimerer energiforbruget og omkostningerne i organisationen. Det frigør midler til andre aktiviteter
 • Energiledelse bidrager til at reducere CO2-emissionen lokalt. Organisationen løfter dermed et globalt miljøproblem
 • Organisationen kan arbejde målrettet og systematisk på at efterleve de politiske klimamålsætninger
 • Et effektivt værktøj til monitorering i forhold til målsætninger for energi- og klimaarbejdet og iagttage afvigelser.

Energiledelse for mindre og mellemstore virksomheder

Få en trin for trin vejledning til hvordan I kan arbejde med energiledelse.

Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Christine Weibøl Bertelsen Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: cwb@ds.dk
T: 39966388

Køb af ISO 50001

 

Andre ledelsesstandarder

Læs også om andre ledesessystemer

Foto af Karsten Würth

Rådgivning

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

ISO 50001 er opbygget som en ledelsesstandard og kan nemt tilpasses, hvis I allerede har et kvalitets- og ledelsessystem som fx ISO 9001 eller ISO 14001. Dansk Standard  kan hjælpe jer med det og tilbyder målrettet rådgivning om energiledelse. Vi er med hele vejen fra start til slut eller i det omfang, I ønsker.

 

Vi rådgiver kommuner, staten og virksomheder om, hvordan de får størst udbytte af energiledelse. Vi hjælper fx med at opstille politikker, beskrive mål, afdække gældende lovkrav, afholde pedelkurser og udvikle værktøjer.

Hjælp og support

Har du andre spørgsmål?

Fik du ikke svar på det, du søgte efter, så kan du sandsynligvis finde det i vores Hjælp og support. Det er der, vi samler de bedste svar på de oftest stillede spørgsmål.